Sadarbības projekts ar Polijas pilsētu Olesnica


Town Twinng project – Description
“Intercultural Dialog-To Build the Future of EU Debating on Eurosceptism”

The Town Twinning Project “Intercultural Dialog-To Build the Future of EU
Debating on Eurosceptism” promoted by GOK Oleśnica, was the project building
partnership between different …

Vecāki iepazīstas ar līdz šim paveiktajiem darbiem Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos


Amatas novada pašvaldība šobrīd īsteno apjomīgu projektu Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos, kurā tiek veikti ne tikai siltināšanas darbi, bet arī iekštelpu atjaunošana un inženiertīklu pārbūve.  Tā kā būvniecības darbi tika uzsākti jau laicīgi pavasarī, tad vasaras sezonā ir pabeigti …

“Zaļie dzelzceļi” – VIDEI DRAUDZĪGI TŪRISMA MARŠRUTI

Sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām un  organizācijām Dienvidigaunijā un Vidzemē kopumā tika izveidots aptuveni 750 km garš kopīgs velo/kājāmgājēju maršruts, kurš lielākoties ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām.

Latvijā  aptuveni 2000 km garumā ir neizmantotas un pamestas dzelzceļa līnijas. Kopš 2017. gada Vidzemes …

Turpinās projekta “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana” īstenošana

Augustā Zaubes ciemā plānoti vairāki darbi –  gar muižas parku tiks ierīkots apgaismojums, kā arī pie Zaubes dižozoliem tiks veikta koku zāģēšana, lai uzlabotu dižkoku stāvokli un veicinātu to ilgāku saglabāšanos.

Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “FARADS” …

Aktīvi norit būvniecības darbi Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Kopš aprīļa Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos notiek būvniecības darbi, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, atjaunotu inženiertīklus un uzlabotu ēkas funkcionalitāti, radot vizuāli un funkcionāli mūsdienīgu pirmsskolas izglītības iestādi  Saskaņā ar noslēgto līgumu par būvdarbu veikšanu, darbus veic SIA Wood Constraction.…

Aktualitātes projektā “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga izmantošana”

Amatas novada pašvaldība 2019.gada vasarā ir īstenojusi vairākas aktivitātes, realizējot Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana”.

Projekta ietvaros ir uzstādīti soliņi un galdi Zaubes muižas parkā un pie Lejas ezera, tādējādi radot labiekārtotas …

”Europe For Citizens” aicina skolēnus iesaistīties projekta konkursā

Amatas novads ir iesaistīts  ,,Eiropa pilsoņiem “programmas projektā ,,E.S.S.E.M – Solidaritātes veicināšana un stiprināšana Eiropas pašvaldībās. Projektā piedalās partneri no Latvijas, Francijas, Itālijas, Igaunijas, un Albānijas. Projekta mērķis ir veicināt debates, diskusijas un sadarbību solidaritātes jautājumā, lai veidotu kopīgas ES …