Zaubes pamatskolas skolēni pēta dižkokus

Zaubes pamatskola piedalās Latvijas Vides
aizsardzības fonda  līdzfinansētajā projektā
“Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana”, veicot Zaubes
muižas parka koku apsekošanu un mērīšanu.  

Zaubes pamatskolas skolēni pavasarī aktīvi veic
pētījumus un novērojumus darbā, mērot Zaubes muižas parkā esošo …

BIEDRĪBA „CĒSU RAJONA LAUKU PARTNERĪBA” IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS 6. KĀRTU

“Zaļo Dzelzceļu” popularizēšanu starptautiskajās izstādēs Rīgā un Tallinā

Interese par “Zaļajiem ceļiem” starptautiskajās izstādēs Rīgā un Tallinā bija liela. Daudzi apmeklētāji atzina, ka par “Zaļajiem ceļiem” neliela informācija ir dzirdēta un labprāt vēlējās aprunāties sīkāk par to, kādas iespējas “Zaļie ceļi” piedāvā. Liela interese bija par mazajām posmu …

Amatas novada Skujenē izveidots Viedā ciema atbalsta punkts

Amatas novada pašvaldība ir pabeigusi LEADER projekta “Viedā ciema atbalsta punkta izveide Amatas novada Skujenē” (projekta nr.ELFLA-18-09-AL18-A019.2202-000014) īstenošanu, kas tika realizēts ar  Lauku atbalsta dienesta  un Cēsu rajona lauku partnerības atbalstu.

Projekta ietvaros ir izveidota kopā strādāšanas (co-working) vieta, kurā …

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 8.-9.klašu skolēniem “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”

2018.gada 3.decembrī Stalbes vidusskolā un 5.decembrī Straupes pamatskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 8.-9.klašu skolēniem “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?” Nodarbība balstīta uz angļu pozitīvās domāšanas speciālista Brajena Meina metodi „Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”, kurš izskaidro, kā darbojas cilvēka …

Divi augstu vērtēti restorānu šefpavāri – Mārtiņš Sirmais un Jānis Siliņš piedāvā noderīgas idejas Vidzemes novada pārtikas ražotājiem

Divi augstu vērtēti restorānu šefpavāri – Mārtiņš Sirmais un Jānis Siliņš piedāvā noderīgas idejas Vidzemes novada pārtikas ražotājiem

Viņnedēļ, 28. novembrī, īpašā Vidzemes plānošanas reģiona rīkotā tīklošanās un jaunu kontaktu veidošanas pasākumā Dikļu pils klētī satikās Vidzemes novada uzņēmēji: pārtikas

Turpinās aktivitātes projektā “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana”

Amatas novada pašvaldība 2018.gadā ir uzsākusi projekta “Zaubes muižas parka
dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana” īstenošanu, aktivitāšu norisei
saņemot Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu.

Projekta
ietvaros viena no galvenajām aktivitātēm ir saistīta ar bioloģiski vērtīgo koku veselības
stāvokļa uzlabošanu un mūža …