Nevalstisko organizāciju projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” rezultāti

Ir noslēdzies Amatas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkurss. Kopumā tika saņemti 10 projekta pieteikums. No iesniegtajiem projekta pieteikumiem ir apstiprināti astoņi projekti.

Pašvaldības finansējums prasītajā apjomā ir apstiprināts sekojošām nevalstiskajām organizācijām:

  • Biedrība „Nītaureņi”
  • Amatas pagasta pensionāru biedrība „Dzīvesprieks”26
  • Sporta

Nevalstisko organizāciju projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, II kārta

Amatas novada pašvaldība izsludina nevalstiskajām organizācijām projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” II kārtu.

Projekta mērķis: veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Amatas novadā.…

Latvijas Lauku kopienu parlaments vienosies par Latvijas lauku nākotnes priekšnosacījumiem


3.Latvijas Lauku kopienu parlaments “Visai Latvijai jādzīvo!” notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā, apliecinot Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku teritoriju mērķtiecību un radošumu, profesionalitāti un sirsnību, spēju sniegt pievienoto vērtību visas Latvijas attīstībai un ietvert būtisku daļu no Latvijas nākotnes.

Maija beigās uzsāks Latvijas dabas vērtību apzināšanu

12.05.2017 Informācija pašvaldību informatīvajiem izdevumiem un mājaslapām

 

Maija beigās uzsāks Latvijas dabas vērtību apzināšanu

 

Lai gan Latvija tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, arī mūsu valsts dabas bagātības ir ierobežotā daudzumā. Lai šos resursus efektīvi pārvaldītu

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde


Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros,  laika periodā no janvāra līdz maijam, notikušas jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu tikšanās visos astoņos sadarbības …

Īstenoti divi Leader projekti.


Projekta “Attīstošo materiālu iegāde Attīstības un bērnu pieskatīšanas centram Skujenē”
(Nr. 16-09-AL18-A019.2202-000005) mērķis ir pilnveidot sociālā atbalsta pakalpojumu piedāvājumu Skujenē, iegādājoties attīstošus materiālus, kas veicinās bērnu attīstību, koncentrēšanās spējas, patstāvību, uzmanības noturību un koordināciju. Projekta ietvaros tika labiekārtotas bērnu pieskatīšanas …

Nodarbinātības valsts aģentūra realizē ESF projektu „Jauniešu garantijas”


Nodarbinātības valsts aģentūra realizē  ESF projektu „Jauniešu garantijas”, kas tiek līdzfinansēts  JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS,  un, kurā  tiek īstenots atbalsta pasākums „Pirmā darba pieredze jaunietim”.  Projekta  mērķis ir sekmēt jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba …