Jaunizveidotā “Vidzeme iekļauj” vadības grupa analizē deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu pašvaldībās

Pirmo tikšanos aizvadījusi Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Vidzeme iekļauj” jaunā vadības grupa, kurā pārstāvētas tās pašvaldības, kas projekta ietvaros īsteno deinstitucionalizācijas procesu ar mērķi nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Tajā pārskatīts līdz šim paveiktais, kā arī diskutēts par izaicinājumiem,

Eiropa pilsoņiem projektā diskutē par Eiropas Savienības vērtībām un solidaritāti

No 12. līdz 17.oktobrim Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes delegācija piedalījās ,,Eiropa pilsoņiem” programmas projektā ,, Eiropas savienības pilsoņu vienotība un solidaritāte krīzes laikā” kopā ar partneriem no Lietuvas, Maltas, Ungārijas, Itālijas un Spānijas.

Projektā galvenā uzmanība tika pievērsta tādām …

Projekta “Vidzeme iekļauj” sadarbības partneri no valsts sociālās aprūpes centriem turpina iepazīt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus

Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros aizvadītas apmācības valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) darbiniekiem, kur tiem bija iespēja klātienē iepazīt biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Speciālisti tur redzēto saskata kā vērtīgu

Dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un grupu mājas pakalpojumu atvēršanas svētki Spārē!

30. augustā tika svinēti dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un grupu mājas pakalpojumu atvēršanas svētki Spārē!

Foto atskats ŠEIT

Dienas aprūpes centra, Grupu mājas, Specializēto darbnīcu un Bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniegs biedrība “Cerību spārni”, vadītāja – Evija Grava. 

Kopš

“Vidzeme iekļauj” integrējošās nometnes arī šovasar priecējušas bērnus un viņu ģimenes

Neskatoties uz tobrīd spēkā esošiem ierobežojumiem klātienes pasākumiem, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nodibinājumu “Latvijas Bērnu atbalsta fonds” šovasar rada iespēju īstenot trīs vasaras nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Jau ceturto gadu šīs nometnes ir veids, kā

Dalība Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projektā “We are the Heart of Europe: Europe is our Home”

Jau septembra sākumā, no 3. līdz 5. septembrim skujenietis Miks Olte, kā Amatas pārvaldes jauniešu grupas līderis/koordinators dosies uz Oļesņicu Polijā, lai iepazītos ar jauniešiem no piecām projekta dalībvalstīm – Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Bulgārijas un Ungārijas un uzsāktu dalību projektā.

Otrais porojekta …

Pašvaldību sadraudzības projekts “Izaugsme, vienlīdzīgas iespējas un migrācija”

No 26. jūlija līdz 1.augustam Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes delegācija devās uz Itāliju, lai piedalītos  “Eiropa pilsoņiem” programmas projektā Antillo pašvaldībā “Izaugsme, vienlīdzīgas iespējas un migrācija”. Projektā piedalījās partneri no dažādām Eiropas pašvaldībām: Itālijas, Latvijas, Spānijas, Bulgārijas, Slovākijas un …