Aktualitātes projektā “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga izmantošana”

Amatas novada pašvaldība 2019.gada vasarā ir īstenojusi vairākas aktivitātes, realizējot Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana”.

Projekta ietvaros ir uzstādīti soliņi un galdi Zaubes muižas parkā un pie Lejas ezera, tādējādi radot labiekārtotas …

”Europe For Citizens” aicina skolēnus iesaistīties projekta konkursā

Amatas novads ir iesaistīts  ,,Eiropa pilsoņiem “programmas projektā ,,E.S.S.E.M – Solidaritātes veicināšana un stiprināšana Eiropas pašvaldībās. Projektā piedalās partneri no Latvijas, Francijas, Itālijas, Igaunijas, un Albānijas. Projekta mērķis ir veicināt debates, diskusijas un sadarbību solidaritātes jautājumā, lai veidotu kopīgas ES …

Projekts “Zaļais dzelzceļš” ieiet noslēguma fāzē

 

 

 

Maija noslēgumā projekta partneri un ieinteresētās puses no Latvijas un Igaunijas tikās Valgā, lai pārrunātu Igaunijas –Latvijas prokjekta „Green Railways” ietvaros padarīto. No Amatas novada uz pasākumu devās Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas speciālistes – Dace …

Jaunumi Spāres meža izziņas parkā

Amatas novada pašvaldība 2018.gadā pabeidza LEADER projekta  “Meža izziņas parka izveide Spārē” (Nr. 16-09-AL18-A019.2201-000007)  īstenošanu. Projekta ietvaros tika izbūvēts serpentīna ceļš un uzstādītas informatīvās plāksnes. Serpentīna ceļš ir piemērots ratiņkrēsliem, tā kopējais garums ir 368m, savukārt serpentīna ceļa malās ir …

Stalbes vidusskolas karjera

http://www.stalbe.edu.lv/index.php/karjeras-izglitiba

Nītaures vidusskola karjera

http://nitauresvsk.mozello.lv/karjera/

Karjera Raunas vidusskolā

http://www.raunasvsk.lv/karjeras-izglitiba