Veselības projekta aktualitātes Amatas novadā

Veselības projekta* ietvaros februārī un martā notiks vairākas  bezmaksas izglītojošas lekcijas par veselīgu  dzīvesveidu.

Drabešu Jaunajā pamatskolā Drabešos  aicinām apmeklēt divu lekciju ciklu “Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens”, ko vadīs ārste, apzinātas ēšanas trenere, stresa vadības konsultante dr. …

Sadraudzības pilsētu projekts “Solidaritāte krīzes laikā: iedzīvotāji lūdz atjaunot Eiropas vērtības”

Amatas novada delegācija apmeklēja Casalvecchio Siculo pašvaldību (IT), lai piedalītos projektā “Solidaritāte krīzes laikā: iedzīvotāji lūdz atjaunot Eiropas vērtības”. Projektā piedalījās pašvaldības un organizācijās no Itālijas, Maltas, Spānijas, Slovākijas, Polijas un Latvijas. Projekta mērķis bija apgūt  jaunu pieredzi, attīstīt jaunas …

Dizaina birojā «H2E» izveidots zīmols Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centram

Dizaina birojā «H2E» izveidots zīmols Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centram. Vizuālajā risinājumā atklājas Āraišu ezerpils atklājēja un rekonstrukcijas aizsācēja arheologa Jāņa Apala sacītais: «Manā mūžā ir bijis tikai viens sapnis — augšām celt Āraišu ezerpili!» Sekojot viņa vīzijai un

Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par uzņēmējdarbībai būtiskas infrastruktūras attīstību Drabešu pagasta Ieriķos

Amatas novada pašvaldība 2019.gada 14.novembrī ir noslēgusi vienošanos par projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos” īstenošanu, kas tiks realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus …

Decembrī tiks uzsākti būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

Amatas novada pašvaldība, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 2019.gada 26.novembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA “SANART” par būvdarbu veikšanu Spārē.

Projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē” (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) ietvaros ir plānots veikt divu ēku pārbūvi un …

Projekts ,,Eiropa pilsoņiem”


Oktobra nogalē Amatas un Raunas novada pašvaldības delegācijas piedalījās ,,Eiropa pilsoņiem” projekta ApiAry (Ceļā uz aktīvu solidaritāti) pasākumā Šationā (Chatillon) Itālijā. Ārējo sakaru koordinatore Rita Merca partnervalstu pārstāvjus iepazīstināja ar Amatas novada darbību, attīstības prioritātēm, prezentēja jauniešu un senioru sadarbību, …

Iedzīvotājiem ērtāka komunikācija

No šī gada oktobra informācija par deinstitucionalizācijas projektu “Vidzeme iekļauj” kļūst vēl pieejamāka sabiedrībai. Sociālo tīklu vietnē Facebook izveidota lapa “Vidzeme iekļauj”, kurā atrodama informācija par pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan bērniem ar …