Amatas novada pašvaldības īstenotā projekta „Amatas novada Ģikšu saieta nama rekonstrukcija” ietvaros Ģikšu saieta namā drīzumā tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi.

Ir noslēdzies iepirkums „Amatas novada Ģikšu saieta nama rekonstrukcija”, kā rezultātā līguma slēgšanas tiesības ir ieguvis uzņēmums SIA “Būve Wood Line“, kas jau maijā uzsāks saieta nama rekonstrukcijas darbus.

Saieta namā būvfirmas „Būve Wood Line” vadībā tiks veikti ēkas rekonstrukcijas …

Publiskā apspriešana projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā” ietvaros

Informējam, ka saskaņā ar projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā” ietvaros 2011.gada 14.martā plkst.17.00 Ieriķu skolas telpās notiks publiskā apspriešana.

Projekta realizācijas rezultātā paredzēts nodrošināt no brauktuves atdalītu, asfaltētu ietves izbūvi, paredzot arī ietves apgaismojuma uzstādīšanu.

Projekta mērķis …

Sadarbībā ar ESF notiek Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un teritorijas plānojuma 2013.-2024. g. izstrādes realizēšana

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF) 2010. gada decembrī uzsāka projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība 1.5.3.2.aktivitāte “ Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana “ “ Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde”“ …

Projektu koordinatora piesaiste sadarbībā ar ESF

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF) 2010. gada decembrī uzsāka projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība 1.5.3.1.aktivitāte “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem“ “Projektu koordinatora piesaiste Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā“ realizēšanu.

Lai paaugstinātu …

Uzlabo pašvaldības darbinieku kapacitāti

esflogoKopš 2010.gada decembra Valmieras pilsētas pašvaldība projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā” ietvaros organizē apmācību seminārus, kuros piedalās speciālisti no pašvaldības administrācijas, Attīstības un projektu vadības nodaļas, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, Finanšu dienesta, Izglītības pārvaldes, pilsētas …

Pedagogu stipendiju projekts turpinās

Pedagogu stipendiju projekta ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, ko īsteno Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Sociālo fondu, turpinās. Noslēgusies 4. atlases kārta.

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pedagogi …

Amatas novads uzsāk jaunu Eiropas savienības līdzfinansētu projektu

Pēc Ostfoldas reģiona padomes , Norvēģija , uzaicinājuma  Amatas novada pašvaldība kļuva par partneri vērienīgā Eiropas savienības ,, Progress”programmas līdzfinansētā projektā

,,Sociālās , dzimumu un ekonomiskās  nevienlīdzības  mazināšana   veselības jomā . Pašvaldību  stratēģijas, darbība un iespēju plānošana”

Projekta partneri ir…