Noslēdzies iepirkums “Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana” projekta ietvaros

ERAF projekta Nr.2010/0124/3DP/3.1.3.3.1/10/IPIA/VIAA/003

ES finansētā projekta “Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana“ ietvaros 2011. gada aprīlī noslēdzās iepirkums, kas paredz skolas ieejas mezgla rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu.

Ir noteikts uzvarētājs Amatas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā par “Spāres speciālās …

Tiek aktīvi strādāts pie projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Nītaures pagasta Nītaures ciemā” izpildes

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/054/070

Jau kopš 2010. gada 17.septembra Nītaures ciemā tiek veikti apjomīgi būvdarbi. Līgumsabiedrība  “Būve Wood Line un Halle B“, kas uzvarēja konkursā, veic būvdarbus projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Nītaures pagasta Nītaures ciemā“. Ir veikta puse no Tehniskajā …

Eiropas reģionālās attīstības fonds finansē skolu informatizāciju

Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Valsts izglītības attīstības aģentūras par Izglītības un zinātnes ministrijas iespējamo tālākās rīcības plānu sakarā ar 2011.gada 15.martā bez rezultātiem pārtraukto publiskā iepirkuma procedūru „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības …

Amatas novada pašvaldības īstenotā projekta „Amatas novada Ģikšu saieta nama rekonstrukcija” ietvaros Ģikšu saieta namā drīzumā tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi.

Ir noslēdzies iepirkums „Amatas novada Ģikšu saieta nama rekonstrukcija”, kā rezultātā līguma slēgšanas tiesības ir ieguvis uzņēmums SIA “Būve Wood Line“, kas jau maijā uzsāks saieta nama rekonstrukcijas darbus.

Saieta namā būvfirmas „Būve Wood Line” vadībā tiks veikti ēkas rekonstrukcijas …

Publiskā apspriešana projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā” ietvaros

Informējam, ka saskaņā ar projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā” ietvaros 2011.gada 14.martā plkst.17.00 Ieriķu skolas telpās notiks publiskā apspriešana.

Projekta realizācijas rezultātā paredzēts nodrošināt no brauktuves atdalītu, asfaltētu ietves izbūvi, paredzot arī ietves apgaismojuma uzstādīšanu.

Projekta mērķis …

Sadarbībā ar ESF notiek Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un teritorijas plānojuma 2013.-2024. g. izstrādes realizēšana

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF) 2010. gada decembrī uzsāka projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība 1.5.3.2.aktivitāte “ Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana “ “ Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde”“ …

Projektu koordinatora piesaiste sadarbībā ar ESF

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF) 2010. gada decembrī uzsāka projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība 1.5.3.1.aktivitāte “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem“ “Projektu koordinatora piesaiste Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā“ realizēšanu.

Lai paaugstinātu …