Informatīvais seminārs -Kartupeļu diena.

Cēsu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Lauksaimniecības nozares ekonomiskās efektivitātes celšana.

Nosaukums: Kartupeļu diena.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: „Jūrnieki”, Zosēnu pagasta kultūras nams, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas novads LV 4133

Datums: 25.10.2012.

 

Gr.nr.7Ce-S

HEPROGRESS projekta partneru pašvaldībās aizākusies Sabiedrības veselības stratēģijas izstrāde

HEPROGRESS projekta partneru pašvaldībās aizākusies Sabiedrības veselības stratēģijas izstrāde

 

2012.gada 21.septembrī notika pirmā projekta ekspertu grupas sanāksme Latvijā. Ideja  ir veidot platformu tālākām kopīgās attīstības iniciatīvām, ņemot vērā sabiedrības veselības nozīmi visās politikās. Darba grupa tika iepazīstināta ar iedzīvotāju …

Rudens talka Zvartes iezī

5.oktobrī, spītējot ne pa jokam sliktiem laikapstākļiem, vairāk nekā 100 cilvēku sakopa Zvārtes ieža apkārtni.(Gaujas Nacionālā parka klastera aktivitāte) Foto autors:M.Malcenieks

http://ej.uz/gnp-klastera-talka

martins.ziverts@daba.gov.lv…

Amatas novada skolas saņem modernu datoraprīkojumu

Trīs Amatas novada skolas – Nītaures vidusskola, Zaubes pamatskola un Sērmūkšu pamatskola ir saņēmušas jaunu datortehniku – stacionāros un portatīvos datorus, multimēdiju komplektus un šajās skolās izbūvēti arī lokālie datortīkli. Datortehnikas iegāde notika Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) …

Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Cēsu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana.

Nosaukums: Dīķsaimniecība, ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana, zivju audzēšana, realizācija.

 

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: „Pļavnas”, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132…

Tiek uzsāktas Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu apmācības

Jau iepriekš informējām, ka Amatas novada pašvaldība kopš maija sākuma realizē ESF projektu „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65), kura ietvaros plānotas divas aktivitātes  – tika veikts pētījums …

Līgatnes ielā uzklāts jauns asfalta segums

 

Pagājušā gada rudenī Amatas novada pašvaldība Lauku atbalsta dienestā iesniedza projekta pieteikumu “Amatas novada autoceļa – Pētera iela – Meijermuiža – Vāļi 3 km ceļa seguma maiņa, posmā no Pētera ielas līdz Cēsu pilsētas robežai”, kas ieguva finansējumu un …

 

Aktuālākā informācija par Covid-19 izplatības ierobežošanu, pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu Amatas novadā šeit