Uzlabo pašvaldības darbinieku kapacitāti

esflogoKopš 2010.gada decembra Valmieras pilsētas pašvaldība projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā” ietvaros organizē apmācību seminārus, kuros piedalās speciālisti no pašvaldības administrācijas, Attīstības un projektu vadības nodaļas, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, Finanšu dienesta, Izglītības pārvaldes, pilsētas …

Pedagogu stipendiju projekts turpinās

Pedagogu stipendiju projekta ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, ko īsteno Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Sociālo fondu, turpinās. Noslēgusies 4. atlases kārta.

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pedagogi …

Amatas novads uzsāk jaunu Eiropas savienības līdzfinansētu projektu

Pēc Ostfoldas reģiona padomes , Norvēģija , uzaicinājuma  Amatas novada pašvaldība kļuva par partneri vērienīgā Eiropas savienības ,, Progress”programmas līdzfinansētā projektā

,,Sociālās , dzimumu un ekonomiskās  nevienlīdzības  mazināšana   veselības jomā . Pašvaldību  stratēģijas, darbība un iespēju plānošana”

Projekta partneri ir…

Novada domē strādās projektu koordinators

10. novembrī Amatas novada domes vadība parakstīs vienošanos  ar  Valsts reģionālās attīstības aģentūru par  Eiropas sociālā fonda finansētā projekta “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ieviešanu, kura rezultātā Amatas novada domē darbu uzsāks  projektu koordinators. Projekts apmaksās koordinatora darbu …

Nītaures ciematā sakārtos ūdensaimniecību

Amatas novada dome ir saņēmusi būvatļauju  un noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu ERAF projektā  par ūdensaimniecības sakārtošanu Nītaures pagasta Nītaures ciematā . Par projekta īstenošanu  iedzīvotāji var sazināties ar projekta vadītāju Juri Bērziņu, tālr. 29479008. Pirmā vadības grupas sanāksme   notiks …

Uzņēmēji un pašvaldības var piedalīties projektos

Piektdien, 24.septembrī, Elita Eglīte piedalījās  Latvijas Pašvaldību savienības (LPS), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latvijas Darba devēju konfederācijas , Ārlietu ministrijas  un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā kopīgi rīkotajā  seminārā „ES attīstības sadarbības politika – finansējuma iespējas Latvijas pašvaldībām un uzņēmējiem” …

Novada vadība viesojās Itālijā

P1080033No 2.līdz 6.septembrim Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, izpilddirektors Māris Timermanis, deputāti Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa , domes darbinieki Dina Dombrovska un Rita Merca apmeklēja Olmedo pašvaldību Itālijā, lai piedalītos Eiropas savienības programmas ,, Eiropa pilsoņiem” finansētā  projektā ,,Pilsētas …