Tiek uzsāktas Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu apmācības

Jau iepriekš informējām, ka Amatas novada pašvaldība kopš maija sākuma realizē ESF projektu „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65), kura ietvaros plānotas divas aktivitātes  – tika veikts pētījums …

Līgatnes ielā uzklāts jauns asfalta segums

 

Pagājušā gada rudenī Amatas novada pašvaldība Lauku atbalsta dienestā iesniedza projekta pieteikumu “Amatas novada autoceļa – Pētera iela – Meijermuiža – Vāļi 3 km ceļa seguma maiņa, posmā no Pētera ielas līdz Cēsu pilsētas robežai”, kas ieguva finansējumu un …

Amatas novada skolas saņem datorus

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta “Izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās nr. 2010/0046/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/613) ietvaros Nītaures vidusskolai, Zaubes pamatskolai un Sērmūkšu pamatskolai tiek uzsākta datortehnikas un multimediju kabinetu aprīkojuma piegāde. Datortehnikas un multimediju tehnikas piegāde Amatas …

Tiek izstrādāts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”

 

 

Tiek izstrādāts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”

Amatas novada pašvaldības teritorijā pašlaik tiek veikts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”, kura laikā tiek apmeklēti Amatas novadā pagastos – Amatas, …

Šogad pēdējais projektu iesniegšanas termiņš ES programmā „Jaunatne darbībā” ir 1. oktobris.

Šogad pēdējais projektu iesniegšanas termiņš ES programmā „Jaunatne darbībā” ir 1. oktobris.  Visi interesenti (nevalstiskās organizācijas, neformālas jauniešu grupas, valsts vai pašvaldību iestādes u.c.) var iesniegt savus projektus šādos ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammu projektu veidos: Jauniešu apmaiņas, Jauniešu …

GAUJAS NACIONĀLĀ PARKA TŪRISMA KLASTERIM APSTIPRINĀTS ES FINANSĒJUMS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

„Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” ir apstiprinājusi finansējumu „Siguldas reģiona tūrisma biedrības” projektam „Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība” Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātē „Klasteru programma”.

Projektu trīs gadu periodā īstenos „Siguldas …

Katram uzņēmējam savs konsultants

Jūnijā noslēdzies projekts „Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā”. Projekta laikā Vidzemes pašvaldību speciālisti kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona darbiniekiem kopīgi strādāja pie jaunām un inovatīvām idejām uzņēmējdarbības veicināšanai Vidzemē. Lai attīstītos uzņēmējdarbība, pašvaldībās jābūt darbiniekiem, …