Praktisks apmācību kurss “Spējināšanas plānošana”

HEPROGRESS projekta ietvaros 2012.gada 28.-29.jūnijā  un no 23.-24.augustā tiek organizēts praktisks apmācību kurss “Spējināšanas plānošana” ar mērķi veicināt izpratni par spējināšanas plānošanu pašvaldībās vietējā un reģionālajā pārvaldes līmenī.

Kursu pasniegs lektore no Latvijas Universitātes  – Asoc.prof. Iveta Reinholde un Roars …

Amatas novada pašvaldība piedalās projekta „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana” īstenošanā

Projekta īstenotājs – Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Siguldas novada domi, Līgatnes novada domi, Pārgaujas un Amatas novadu pašvaldībām.

Projekta mērķis – veicināt Gaujas Nacionālā parka (GNP) teritorijas kā starptautiska tūrisma galamērķa atpazīstamību un konkurētspēju, informējot dabas un kultūras tūrisma …

Amatas novada skolas jauno mācību gadu uzsāks ar modernām datorklasēm

Izmantojot iepirkuma sistēmu, kas nodrošina ērti lietojamu vidi preču pasūtīšanai un ātrāku informācijas apriti starp izglītības iestādēm, pašvaldību un preču piegādātāju SIA „Lattelecom”, Amatas novada skolās – Sērmūkšu pamatskolā, Zaubes pamatskolā un Nītaures vidusskolā – atbildīgās personas ir uzsākušas aizpildīt …

Pēc pieredzes uz Ogri un Līvāniem

24. un 25. maijā projekta „Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā” ietvaros Vidzemes reģiona pašvaldību darbinieki kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem devās uz Ogri un Līvāniem. Brauciena galvenais mērķis bija gūt atbildi uz jautājumu – …

Uzsākam projektu “Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana”

2012.gada 28.martā Amatas novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas sociālā fonda projekta „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65) īstenošanu. Projekts tiks realizēts darbības programmas …

Šogad plānots pabeigt skolu informatizācijas projektu

Jau iepriekš esam informējuši, ka Amatas novada pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās nr. 2010/0046/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/613), kura ietvaros ir plānots trīs Amatas novada skolās – Sērmūkšu pamatskolā, Zaubes pamatskolā un Nītaures vidusskolā iegādāties jaunus stacionāros un …

Projekta “Satiksmes drošības uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā, gājēju ietves izbūve gar autoceļu V315 Ieriķi – Ģikši posmā 0.015 km – 0.95 km” ietvaros ir veikti šādi darbi:

Projekta “Satiksmes drošības uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā, gājēju ietves izbūve gar autoceļu V315 Ieriķi – Ģikši posmā 0.015 km – 0.95 km” ietvaros ir veikti šādi darbi:

1. Izbūvēts gājēju celiņš paredzētajā garumā.

2. Gar brauktuves abām malām nocirsti …