Dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un grupu mājas pakalpojumu atvēršanas svētki Spārē!

30. augustā tika svinēti dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un grupu mājas pakalpojumu atvēršanas svētki Spārē!

Foto atskats ŠEIT

Dienas aprūpes centra, Grupu mājas, Specializēto darbnīcu un Bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniegs biedrība “Cerību spārni”, vadītāja – Evija Grava. 

Kopš

Tiek iegādātas mēbeles deinstitucionalizācijas projektam Spārē

Amatas novada pašvaldība ir veikusi iepirkumu un noslēgusi piegādes līgumus, lai iegādātos mēbeles deinstitucionalizācijas projekta ietvaros pārbūvētajās ēkās Spārē. Mēbeļu iegāde tiek veikta projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē” (projekta nr. 9.3.1.1/18/I/018) ietvaros.

2020.gadā, lai izveidotu …

2020.gadā Amatas novada pašvaldība īstenojusi trīs ERAF projektus

2020.gads no teritorijas attīstības viedokļa bija ļoti darbīgs, jo tika īstenoti vairāki apjomīgi projekti, kuru sagatavošana ilga jau no 2016.gada. Amatas novada pašvaldība šajā gadā īstenoja trīs ERAF projektus par kopējo summu EUR 1 676 599:

1) projekts “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas …

Pabeigti būvdarbi deinstitucionalizācijas projektā Spārē

Lai izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru, Amatas novada Spārē pabeigti būvdarbi trīs ēkās, izveidojot dienas aprūpes centru, sociālās rehabilitācijas centru un grupu dzīvokļu ēku. Būvdarbi veikti projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē” (projekta nr. 9.3.1.1/18/I/018) …

Ieguldījums stiprās ģimenēs

Vidzemes plānošanas reģiona tematiskajā izdevumā Deinstitucionalizācija Vidzemē skatāms apkopojums pašvaldību paveiktajiem un plānotajiem darbiem sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas izveidē pašvaldībās, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bērni ārpusģimenes aprūpē saņemtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Katrs …

Aktualitātes deinstitucionalizācijas projektā Spārē

Spāres pamatskolas teritorijā vasaras periodā turpinās aktīvi darbi, lai realizētu deinstitucionalizācijas projektu.

Kā jau iepriekš ziņots, projekta ietvaros plānota saimniecības ēkas atjaunošana par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, internāta pārbūve par grupu dzīvokļiem, esošās siltumnīcas piebūves pārbūve …

Turpinās būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē


Neskatoties uz ārkārtas stāvokļa izsludināšanu saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību, Amatas pagasta Spārē turpinās būvdarbi, un būvdarbu veicējs SIA “SANART” ievēro visas prasības, ko nosaka ārkārtas stāvoklis.

Par aktualitātēm projektā var uzzināt ReTV sagatavotajā sižetā

Projekta attiecināmie izdevumi ir 373 889,21 …