Aktīvi norit būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

Kopš 2019.gada decembra Amatas pagasta Spārē notiek būvdarbi, lai trīs Spāres pamatskolas teritorijā esošajās ēkās izveidotu infrastruktūru, kurā sniegt jaunus sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem vai funkcionāliem traucējumiem. Saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, darbus visos trīs objektos veic …

Decembrī tiks uzsākti būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

Amatas novada pašvaldība, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 2019.gada 26.novembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA “SANART” par būvdarbu veikšanu Spārē.

Projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē” (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) ietvaros ir plānots veikt divu ēku pārbūvi un …