2020.gadā Amatas novada pašvaldība īstenojusi trīs ERAF projektus

2020.gads no teritorijas attīstības viedokļa bija ļoti darbīgs, jo tika īstenoti vairāki apjomīgi projekti, kuru sagatavošana ilga jau no 2016.gada. Amatas novada pašvaldība šajā gadā īstenoja trīs ERAF projektus par kopējo summu EUR 1 676 599:

1) projekts “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas …

Pabeigti būvdarbi deinstitucionalizācijas projektā Spārē

Lai izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru, Amatas novada Spārē pabeigti būvdarbi trīs ēkās, izveidojot dienas aprūpes centru, sociālās rehabilitācijas centru un grupu dzīvokļu ēku. Būvdarbi veikti projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē” (projekta nr. 9.3.1.1/18/I/018) …

Ieguldījums stiprās ģimenēs

Vidzemes plānošanas reģiona tematiskajā izdevumā Deinstitucionalizācija Vidzemē skatāms apkopojums pašvaldību paveiktajiem un plānotajiem darbiem sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas izveidē pašvaldībās, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bērni ārpusģimenes aprūpē saņemtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Katrs …

Aktualitātes deinstitucionalizācijas projektā Spārē

Spāres pamatskolas teritorijā vasaras periodā turpinās aktīvi darbi, lai realizētu deinstitucionalizācijas projektu.

Kā jau iepriekš ziņots, projekta ietvaros plānota saimniecības ēkas atjaunošana par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, internāta pārbūve par grupu dzīvokļiem, esošās siltumnīcas piebūves pārbūve …

Turpinās būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē


Neskatoties uz ārkārtas stāvokļa izsludināšanu saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību, Amatas pagasta Spārē turpinās būvdarbi, un būvdarbu veicējs SIA “SANART” ievēro visas prasības, ko nosaka ārkārtas stāvoklis.

Par aktualitātēm projektā var uzzināt ReTV sagatavotajā sižetā

Projekta attiecināmie izdevumi ir 373 889,21 …

Aktīvi norit būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

Kopš 2019.gada decembra Amatas pagasta Spārē notiek būvdarbi, lai trīs Spāres pamatskolas teritorijā esošajās ēkās izveidotu infrastruktūru, kurā sniegt jaunus sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem vai funkcionāliem traucējumiem. Saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, darbus visos trīs objektos veic …

Decembrī tiks uzsākti būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

Amatas novada pašvaldība, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 2019.gada 26.novembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA “SANART” par būvdarbu veikšanu Spārē.

Projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē” (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) ietvaros ir plānots veikt divu ēku pārbūvi un …