Amatieši Rumānijā diskutē par Eiropas Savienības vienoto tirgu


No 14. līdz 19.septembrim  Amatas novada pašvaldības deputāti Linda Abramova, Indars Upīts, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks un ārējo sakaru koordinatore Rita Merca kopā ar 6 sadarbības novadiem apmeklēja Cugir pašvaldību Rumānijā, lai piedalītos Eiropas Savienības programmas ,,Eiropa pilsoņiem” projekta ,,Mazā …

Latvijas Lauku kopienu parlaments vienosies par Latvijas lauku nākotnes priekšnosacījumiem


3.Latvijas Lauku kopienu parlaments “Visai Latvijai jādzīvo!” notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā, apliecinot Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku teritoriju mērķtiecību un radošumu, profesionalitāti un sirsnību, spēju sniegt pievienoto vērtību visas Latvijas attīstībai un ietvert būtisku daļu no Latvijas nākotnes.

Vidzemē 660 personām izstrādāti individuālie atbalsta plāni sociālo pakalpojumu saņemšanai


Aprīlis ir nozīmīgs mēnesis deinstitucionalizācijas projektā “Vidzeme iekļauj”. Noslēdzoties izvērtēšanas procesam, 296 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs),  156 bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, kā arī 208 pilngadīgām personām (t.sk., 61 persona, kura saņem …

Amatas novada jaunieši gūst starptautisku pieredzi Itālijā


Amatas un Vecpiebalgas novada pašvaldības ir iesaistījušās ,,Eiropa pilsoņiem” programmas  projektā ,,Tīrās monētas . Veicinot likumību labākai Eiropas nākotnei” (Ref N. : 582192-CITIZ-1-2016-2-IT-CITIZ-TT). 18.-22. martā Itālijas pilsētā Kasalborgone, Bruzasko un Lauriano  tikās  jaunieši, politiķi, skolotāji no Latvijas, Itālijas, Maltas, Rumānijas …

Amatas novada jaunieši Itālijā debatēs par Eiropas nākotni

Amatas novada pašvaldība ir iesaistījusies ,,Eiropa pilsoņiem” programmas  projektā ,,Tīrās monētas . Veicinot likumību labākai Eiropas nākotnei” (Ref N. : 582192-CITIZ-1-2016-2-IT-CITIZ-TT) . Projekta mērķis ir veicināt  jauniešu vidū izpratni par Eiropas Savienības vērtībām,  demokrātijas un pilsoniskās līdzdalības lomu kopīgas Eiropas  …

Eiropas vietējās solidaritātes dienas

Amatas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Elita Eglīte pārrunā sadarbības iespējas uzņēmējdarbībā ar Gruzijas Imereti reģiona delegāciju Eiropas vietējās solidaritātes dienu ietvaros.

bilder1

bilder2