Eiropa pilsoņiem projektā diskutē par Eiropas Savienības vērtībām un solidaritāti

No 12. līdz 17.oktobrim Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes delegācija piedalījās ,,Eiropa pilsoņiem” programmas projektā ,, Eiropas savienības pilsoņu vienotība un solidaritāte krīzes laikā” kopā ar partneriem no Lietuvas, Maltas, Ungārijas, Itālijas un Spānijas.

Projektā galvenā uzmanība tika pievērsta tādām …

Projekts ,,Eiropa pilsoņiem”


Oktobra nogalē Amatas un Raunas novada pašvaldības delegācijas piedalījās ,,Eiropa pilsoņiem” projekta ApiAry (Ceļā uz aktīvu solidaritāti) pasākumā Šationā (Chatillon) Itālijā. Ārējo sakaru koordinatore Rita Merca partnervalstu pārstāvjus iepazīstināja ar Amatas novada darbību, attīstības prioritātēm, prezentēja jauniešu un senioru sadarbību, …

Sadarbības projekts ar Polijas pilsētu Olesnica


Town Twinng project – Description
“Intercultural Dialog-To Build the Future of EU Debating on Eurosceptism”

The Town Twinning Project “Intercultural Dialog-To Build the Future of EU
Debating on Eurosceptism” promoted by GOK Oleśnica, was the project building
partnership between different …

,,Eiropa pilsoņiem” projekts “ES nākotnes veidošana, apspriežot eiroskepticismu pilsoņos”

No 18.oktobra  līdz 24.oktobrim Amatas novada pašvaldības pārstāvji devās uz Itālijas pilsētu Gallodoro, lai kopā ar piecām citu valstu pašvaldībām piedalītos Eiropas Savienības programmas ,,Eiropa pilsoņiem” projektā ” To Build the Future of EU Debating on Euroscepticism Citizens” (ES nākotnes veidošana, apspriežot …

Amatas novads paplašina  sadarbību ar Uri pilsētu Itālijā

No 7. līdz 12. martam Amatas un sadarbības novadu delegācija apmeklēja Uri pilsētu Itālijā, lai  piedalītos Eiropas Savienības programmas ,,Eiropa pilsoņiem” projektā ,,Sadraudzības alianse sociālai solidaritātei rīcībā “. Sadarbība ar Uri uzsākta jau pirms diviem gadiem, piedaloties starptautiskā pasākumā un …

Amatieši Rumānijā diskutē par Eiropas Savienības vienoto tirgu


No 14. līdz 19.septembrim  Amatas novada pašvaldības deputāti Linda Abramova, Indars Upīts, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks un ārējo sakaru koordinatore Rita Merca kopā ar 6 sadarbības novadiem apmeklēja Cugir pašvaldību Rumānijā, lai piedalītos Eiropas Savienības programmas ,,Eiropa pilsoņiem” projekta ,,Mazā …

Latvijas Lauku kopienu parlaments vienosies par Latvijas lauku nākotnes priekšnosacījumiem


3.Latvijas Lauku kopienu parlaments “Visai Latvijai jādzīvo!” notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā, apliecinot Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku teritoriju mērķtiecību un radošumu, profesionalitāti un sirsnību, spēju sniegt pievienoto vērtību visas Latvijas attīstībai un ietvert būtisku daļu no Latvijas nākotnes.