Eiropas vietējās solidaritātes dienas

Amatas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Elita Eglīte pārrunā sadarbības iespējas uzņēmējdarbībā ar Gruzijas Imereti reģiona delegāciju Eiropas vietējās solidaritātes dienu ietvaros.

bilder1

bilder2

Welcome projekta partneri Amatas novadā

24.septembrī Amatas novadā notika Eiropa pilsoņiem programmas WELCOME projekta konferences “Migrantu tiesības un ES pilsonība” sesija. Vairāk nekā trīsdesmit dalībnieki no Itālijas, Francijas, Spānijas, Maltas, Kipras, Rumānijas, Slovākijas, Ungārijas, Grieķijas un Latvijas diskutēja par lielāko izaicinājumu, ar ko šodien saskaras …

Aicinām jauniešus piedalīties Vidzemes reģiona apmācībās uzņēmīguma veicināšanai

jaunatnes logo
„Uzņem apgriezienus”!

Apmācības notiks no 2016. gada 23. līdz 25. septembrim viesu namā „Ezernieki”, Līgatnes novadā. 

Apmācību mērķis ir veidot izpratni par uzņēmīgumu un sniegt praktiskus rīkus uzņēmīguma praktizēšanai ikdienā, stiprināt jauniešu pašiniciatīvu, neatlaidību un atbildības izjūtu par …

Tiks realizēts projekts “Veselību veicinošu aktivitāšu pieejamība drošā un kvalitatīvā vidē”

Nr.16-09-AL18-A019.2202-000026

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi Biedrības Sporta klubs “Ašais” projekta “Veselību veicinošu aktivitāšu pieejamība drošā un kvalitatīvā vidē” iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas …

Amatas novada pārstāvji dosies pieredzes apmiņā uz Uri pilsētu Itālijā

No 10.līdz 14. martam septiņu novadu sadarbības novadu, tai skaitā Amatas novada, tūrisma, uzņēmējdarbības, lauku attīstības eksperti un pašvaldību speciālisti apmeklēs Uri pilsētu Itālijā.

Novadu pārstāvji piedalīsies starptautiskā konferencē par lauku attīstības, Eiropas Savienības lauku atbalsta politikas, tūrisma lomu lauku attīstības dažādošanā …

Projekts „Inovatīva alternatīvo sociālo pakalpojumu iniciatīva Amatas novada kultūrvidē”

plakats_viens_alternate

Projekts „Inovatīva alternatīvo sociālo pakalpojumu iniciatīva Amatas novada kultūrvidē” (2013.EEZ/PP/1/MIC/011/035) tiek īstenots programmas „NVO fonds” ietvaros no 2014.gada 1. novembra līdz 2015.gada 30.oktobrim.

Projekts ir vērsts uz Amatas novadā dzīvojošo jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku

Astmas slimniekiem pieejama jauna bezmaksas ārstniecības programma, pacienti aicināti pieteikties

Astmas slimniekiem pieejama jauna bezmaksas ārstniecības programma

Veselības centrs “Adoria” vēlas sniegt atbalstu astmas slimniekiem un nodrošināt bezmaksas ārstēšanu cilvēkiem, kas cieš no vidēji smagas astmas un lieto pūšamos inhalācijas līdzekļus, lai mazinātu slimības simptomus un ietekmi. Ierobežotam skaitam pacientu ārstēšanās un medikamenti tiks nodrošināti bez maksas.