HEPROGRESS projekta partneru pašvaldībās aizākusies Sabiedrības veselības stratēģijas izstrāde

HEPROGRESS projekta partneru pašvaldībās aizākusies Sabiedrības veselības stratēģijas izstrāde

 

2012.gada 21.septembrī notika pirmā projekta ekspertu grupas sanāksme Latvijā. Ideja  ir veidot platformu tālākām kopīgās attīstības iniciatīvām, ņemot vērā sabiedrības veselības nozīmi visās politikās. Darba grupa tika iepazīstināta ar iedzīvotāju …

Šogad pēdējais projektu iesniegšanas termiņš ES programmā „Jaunatne darbībā” ir 1. oktobris.

Šogad pēdējais projektu iesniegšanas termiņš ES programmā „Jaunatne darbībā” ir 1. oktobris.  Visi interesenti (nevalstiskās organizācijas, neformālas jauniešu grupas, valsts vai pašvaldību iestādes u.c.) var iesniegt savus projektus šādos ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammu projektu veidos: Jauniešu apmaiņas, Jauniešu …

Praktisks apmācību kurss “Spējināšanas plānošana”

HEPROGRESS projekta ietvaros 2012.gada 28.-29.jūnijā  un no 23.-24.augustā tiek organizēts praktisks apmācību kurss “Spējināšanas plānošana” ar mērķi veicināt izpratni par spējināšanas plānošanu pašvaldībās vietējā un reģionālajā pārvaldes līmenī.

Kursu pasniegs lektore no Latvijas Universitātes  – Asoc.prof. Iveta Reinholde un Roars …