Veselības projekta aktualitātes Amatas novadā

Veselības projekta* ietvaros februārī un martā notiks vairākas  bezmaksas izglītojošas lekcijas par veselīgu  dzīvesveidu.

Drabešu Jaunajā pamatskolā Drabešos  aicinām apmeklēt divu lekciju ciklu “Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens”, ko vadīs ārste, apzinātas ēšanas trenere, stresa vadības konsultante dr. …

BŪSIM VESELI – projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā”

Kopš marta mēneša Amatas novada pašvaldība uzsākusi realizēt projektu “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” (Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/007).

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Amatas novada iedzīvotājiem.

Projekta mērķa grupu …

Amatas novada pašvaldība uzsāk projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” realizāciju

Kopš marta mēneša Amatas novada pašvaldība uzsākusi realizēt projektu “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā”(Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/007).

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Amatas novada iedzīvotājiem.

Projekta mērķa grupu veido …