Pieņem iesniegumus reģistrācijai Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolā

Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas grupa Līvos ir gatava uzņemt bērnus vecumā no 1.5-3 gadiem. Pieteikumus jaunajam mācību gadam (sākums septembrī) var iesniegt Drabešu Jaunās pamatskolas lietvedībā Parka ielā 1, Līvos, darba dienās no 9:00-12:00. Papildus informācija: 24116848.…

Amatas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Amatas pamatskolas direktora amatu

Pieteikumu konkursam var iesniegt personīgi Amatas novada pašvaldībā, kā arī  nosūtīt pa pastu pašvaldībai. Pieteikumus pieņem arī ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: amatasdome@amatasnovads.lv;

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Amatas novada pašvaldībā ,,Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 vai …

Pārgājiens Ķemeru tīreļa takās

22.maijā Nītaures vidusskolas 8.klases skolēni ESF projekta Nr.8.3.5.0/16I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās ekskursijā “Dabas objekta karjeras stāsts” uz Ķemeru Nacionālo parku. Pārgājiena laikā pa Ķemeru tīreļa takām skolēni iepazinās ar purva augiem un dzīvniekiem, augstā …

Breaking Down Walls (Nojaucot sienas) Nītaures vidusskolā

No 14. līdz 18. maijam Amatas novada Nītaures vidusskolā notika pirmā skolēnu starptautiskā vizīte Erasmus+ KA2 projekta Breaking Down Walls (BDW) ietvaros.

Svētdienas vakarā pie mums ieradās 10 skolotāji un 15 skolēni (12- 16 g.v.) no Portugāles, Itālijas, Vācijas, Turcijas …

Iepazīstam uzņēmējdarbību laukos

21.maijā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs’’ ietvaros Nītaures vidusskolas 6. un 7. klases  skolēni devās mācību ekskursijā uz zemnieku saimniecību “Āboliņkalns” Taurenē.

Ekskursija bija patiesi aizraujoša, bagāta ar  pozitīvām  emocijām un svaigu gaisu.  …

Ziņas no Amatas pamatskolas

Jau pavasim drīz skolas zālē izskanēs izlaiduma vēlējumi Amatas pamatskolas absolventiem, un šobrīd sakām, ka mācību gads ir veiksmīgi noslēdzies,  9. klases izglītojamie veiksmīgi ir nokārtojuši eksāmenus un kaldina nākotnes plānus tālākiem izaicinājumiem.

Sākumskolas klašu izglītojamie  sevi pilnveidoja  skolas organizētajā …

Noslēdzies Drabešu Jaunās pamatskolas pirmais mācību gads

Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas saime ir aizvadījusi pirmo mācību gadu jaunās skolas vēsturē. Izveidojot jaunu kolektīvu un sākot jaunu dzīvi Drabešu Jaunajā pamatskolā, mums visiem bija satraukums par savu sapņu, ieceru, ideju realizāciju, taču nepilna gada laikā mēs esam …