ZAAO ar jaunām akcijām aicina uz videi draudzīgu rīcību

Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” (URDA) pedagogi, kuri īsteno SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības programmas, izstrādājuši jaunas akcijas, ar kurām dažādu vecumu izglītības iestāžu audzēkņus aicina uz videi draudzīgu rīcību. Akciju mērķis ir palīdzēt veidot un apzināt personīgo pieredzi, kas …

ZAAO apmāca pedagogus vides zinību integrēšanai mācību saturā

SIA “ZAAO” (ZAAO) jau padsmit gadus paralēli pamatdarbībai – atkritumu apsaimniekošanai, lielu nozīmi velta sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos.

Šobrīd ir izveidotas licencētas mācību programmas dažādu vecumgrupu izglītības iestāžu izglītojamo apmācībai Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”. Saturu palīdz veidot sadarbības …

Uzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai”

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides

Vides izglītība

2018./19.mācību gadā Zaubes pamatskolas 5.,6. klase un pirmsskolas trīsgadīgie un četrgadīgie bērni piedalījās vides projekta ”Cilvēks vidē 2019” konkursā “Skudras Urdas gudrā māja”. Pirmsskolas grupa gatavoja Gudrās mājas maketu, bet 5.,6. klases skolēni rakstīja radošo darbu.

Maijā piedalījāmies noslēguma pasākumā …

Skujenes pamatskola turpina darbu starptautiskajā Erasmus + projektā

Amatas novada Skujenes pamatskolas turpina jau trešo gadu darbu starptautiskajā Erasmus + projektā “21. gadsimta prasmes- individuāla mācīšana un mācīšanās digitālajā  vidē”. Iepriekšējos divos mācību gados ir notikušas projekta sanāksmes un skolotāju apmācība sadarbības skolās Vācijā, Polijā, Igaunijā, Nīderlandē un …

Amatas pamatskolai Zaļais karogs jau sešpadsmito reizi!

16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējā Ekoskolu apbalvošana, kurā par vērtīgiem darbiem vides aizsardzības un ilgtspējas labā tika sveiktas 178 skolas no visas Latvijas. Esam priecīgi un lepojamies ar Amatas pamatskolu, kura starptautisko Zaļo karogu ieguva jau sešpadsmito reizi!

PALDIES JUMS, SKOLOTĀJI!