Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” piedāvā

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” aicina mācīties vidē, par vidi un videi, piedāvājot licencētu izglītības programmu, ekskursijas, radošas aktivitātes un konkursus.

Pirmsskolu pedagogiem ir iespēja aicināt ciemos ZAAO vides izglītības pedagogus, lai kopīgi mazuļiem pielāgotā veidā stāstītu par vides …

Drabešu Jaunā pamatskola aicina iepazīties 20. augustā

Kaut gan vasara ir atpūtas laiks, Drabešu Jaunajā pamatskolā notiek nemitīga rosība. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, atskatāmies uz iepriekšējā mācību gadā paveikto, priecājamies par veiksmīgi nokārtoto akreditāciju. Ieguldītais darbs mums ir stabils pamats turpmākajam darbam, lai virzītos tālāk pa mūsu …

LATVIJAS ZAĻĀKO SKOLU TIKŠANĀS VENTSPILĪ. EKOSKOLU VASARAS FORUMS 2018.

No 13. līdz 18. augustam Vides izglītības fonds ar Ventspils pilsētas domes atbalstu rīkos astoto Ekoskolu vasaras forumu. Pasākums notiks Ventspils Pārventas pamatskolā un pulcēs vairāk nekā 250 dalībnieku no Ekoskolām visā Latvijā.

Ekoskolu Vasaras forums ir viens no plašākajiem …

Zinību diena – pirmdiena, 3. septembris

Amatas pamatskolā plkst. 9.00
Drabešu Jaunajā pamatskolā plkst.  10.00
Nītaures vidusskolā plkst. 9.00
Skujenes pamatskolā plkst. 10.00
Zaubes pamatskolā plkst. 9.00
Spāres internātpamatskolā plkst. 10.00

Pirms lēciena ir jāatceras viens:
ne mazāk svarīgs arī ieskrējiens.…

Pieņem iesniegumus reģistrācijai Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolā

Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas grupa Līvos ir gatava uzņemt bērnus vecumā no 1.5-3 gadiem. Pieteikumus jaunajam mācību gadam (sākums septembrī) var iesniegt Drabešu Jaunās pamatskolas lietvedībā Parka ielā 1, Līvos, darba dienās no 9:00-12:00. Papildus informācija: 24116848.…

Amatas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Amatas pamatskolas direktora amatu

Pieteikumu konkursam var iesniegt personīgi Amatas novada pašvaldībā, kā arī  nosūtīt pa pastu pašvaldībai. Pieteikumus pieņem arī ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: amatasdome@amatasnovads.lv;

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Amatas novada pašvaldībā ,,Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 vai …

Pārgājiens Ķemeru tīreļa takās

22.maijā Nītaures vidusskolas 8.klases skolēni ESF projekta Nr.8.3.5.0/16I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās ekskursijā “Dabas objekta karjeras stāsts” uz Ķemeru Nacionālo parku. Pārgājiena laikā pa Ķemeru tīreļa takām skolēni iepazinās ar purva augiem un dzīvniekiem, augstā …