Nometne ,,KUR IR, TUR RODAS”


Nometne ,,KUR IR, TUR RODAS”

Amatas novada bērniem no 9- 12 gadiem

Sērmūkšu pamatskolā

04.08.2013.- 09.08.2013.

Nometnes dalībnieku ierašanās 4.augustā no 18.00 -19.00

Nometnes noslēguma pasākums 9.augustā no 18.00-19.00

        Nometnes vadītāja: Drabešu internātpamatskolas skolotāja Ieva Birkenberga, tālr. 29196346

Apmēram …

Nītaures vidusskola saņēmusi datortehnikas dāvinājumu no BIGBANK

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Nītaures vidusskola no BIGBANK saņēmusi otro datortehnikas dāvinājumu. Šī gada janvārī skolai tika pasniegti 20 datori, kurus jūlijā papildināja 36 monitori, 16 tastatūras un vairāk nekā 20 datorpeles. „Jauniegūtā datortehnika pozitīvi ietekmēs skolotāju ikdienu, pirmkārt, tie …

Amatas novada Drabešu internātpamatskola uzņem izglītojamos 2013./14.m.g

Amatas novada Drabešu internātpamatskola  2013./14.m.g.  uzņem izglītojamos: 2013. gada 1. jūlijā LICENCĒTĀ (licence Nr.V – 6542)  Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (programmas kods 23011111), kurā mācīsim Valsts Aizsardzības mācību un Komerczinības.

Mācības šajos abos priekšmetos 2013./14. m.g. sāksies 7. klasē. …

Uzsākta pieteikumu pieņemšana kandidātu atlasei Amatas pamatskolas direktora amatam

 Amatas novada pašvaldība

 aicina novada izglītības darbiniekus

pieteikties uz vakanto  (vakance no 01.09.2013.)

Amatas novada Amatas pamatskolas direktora amatu.

  Amata pienākumi:

 –          Vadīt un atbildēt par izglītības iestādei noteikto funkciju izpildi.

–          Vadīt izglītības iestādes administratīvo darbu.…

Uzsākta pieteikumu pieņemšana kandidātu atlasei Spāres internātskolas direktora amatam

Amatas novada pašvaldība

 aicina novada izglītības darbiniekus

pieteikties uz vakanto  (vakance no 10.08.2013.)

Amatas novada Spāres internātpamatskolas direktora amatu.

Amata pienākumi:

–          Vadīt un atbildēt par izglītības iestādei noteikto funkciju izpildi.

–          Vadīt izglītības iestādes administratīvo darbu.

–          Nodrošināt iestādes …

Kļūsti par viesģimeni!

Tiek meklētas viesģimenes visāLatvijā 18 ārzemju skolniekiem, kas YFU apmaiņas programmas ietvaros iebrauks Latvijā

 

Jau šīs vasaras izskaņā YFU programmas (Youth For Understanding) ietvaros Latvijā iebrauks 18 apmaiņas skolnieki no visas pasaules, kas Latvijā pavadīs vienu mācību gadu, lai …

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu izglītības iestāžu vadītāju tikšanās

Mācību gada noslēgumā Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu izglītības iestāžu vadītāji tikās, lai pārrunātu mācību gada laikā kopīgi paveikto, kā arī ieskicētu galvenās prioritātes nākamajam mācību gadam, kas šoreiz būs metodiskais darbs. Seminārā piedalījās Cēsu starpnovadu …