Amatas novada Nītaures vidusskola uzņem audzēkņus 10. klasē

Amatas novada Nītaures vidusskola uzņem audzēkņus 10. klasē
vispārizglītojošā virziena programmā.

Mācību laikā vidusskolēniem būs papildus iespēja:

– apgūt profesionālās pilnveides programmu „Uzņēmējdarbības pamati”( „Esi līderis!”);
– saņemt pašvaldības finansējumu B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai;
– dejot deju kolektīvā „Šurumburums”;…

vv

bb…

Sveicam Amatas pamatskolu par izcīnīto Zaļo Karogu

Ekoskolu programma

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet šī programma neaprobežojas …

Amatas pamatskolai – 140

Visi savējie, kuri varēja, “salidoja” Amatas pamatskolā 20. augustā, bija gandrīz 200 cilvēki – tikšanās prieks, sirsnība, atbrīvotība un brīnišķīgs laiks. Sarunas, veco bilžu lielformātu skatīšanās ļoti omulīgā, jautrā gaisotnē, koncerts, atkaliepazīšanās ar skolu, sajūsma par sakoptību, dejas un solījumi …

Skolas soma 2011

Vai atceraties savu pirmo skolas dienu – saviļņojumu, prieku, uztraukumu par to, ka tagad esat liels un jāsāk iet skolā?

Tie no jums, kuri tagad paši audzina skolēnus, zina, ka skolas gaitas nav lēts prieks. Tādēļ, vēl jo grūtāk sasniedzams …

Konference “Konkurētspējīga izglītība – izpratne, radošums, līdzdalība”

Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pedagogi, pašvaldību speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un jaunieši 16.jūnijā tiksies projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” konferencē KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA: IZPRATNE, RADOŠUMS, LĪDZDALĪBA, lai diskutētu par to, kādai būt …

Marta notikumi Drabešu Sākumskolā

Dienas vidū dienvidu piegāzē sniegs kļūst čagans. Saule tīrumu atklāj un marts iezīmē nolaišanās vietas cīruļiem.

Amatas novada Drabešu sākumskolā marta mēnesis  bagāts tradīcijām, kas vairāk saistās ar ikdienas mācību darba rezultativitāti. Šogad kolektīvs „saulītē” cēla ikviena spējas un talantus, …