Mazā brīnumzeme Līgatnes novada vidusskolā

Mazā brīnumzeme

Nītaures vidusskolēni piedalās “Skola 2018” un karjeras nodarbībā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

23. februārī Nītaures vidusskolas 10. un 11. klases skolēni ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/1.001 „Karjeras atbalsts vispārējās un vidējās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz Rīgu, lai apmeklētu izstādi “Skola 2018” un lai piedalītos karjeras nodarbībā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Izstādes “Skola 2018” …

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0./16/I/001

Amatas novada pašvaldība 2017.gada 11.septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa …

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Dokumentācija

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde Nr.2016-1-LV02-KA347-001061

Dokumentācija