Aptaujas anketa Amatas novada jauniešiem

Lai noskaidrotu jauniešu aktivitātes Amatas novadā, lūgums jauniešiem aizpildīt aptaujas anketu, lai spētu kvalitatīvi nodrošināt turpmāko jauniešu attīstību novadā. Anketu iespējams aizpildīt līdz 15. decembrim.

Aptauju atradīsiet šeit.

Projekts “Here I am”

Baiba Roze

Šī gada jūlijā 12  jauniešiem no  Latvijas ar biedrības Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs “KasTe”  atbalstu bija iespēja doties neaizmirstamā piedzīvojumā uz Spāniju. Piedzīvojumā, kura laikā bija iespēja ieraudzīt citādu pasauli, iepazīt kultūru, iemācīties jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes, …

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde


Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros divu gadu laikā paveikts daudz, lai astoņos sadarbības novados – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un …

Līdz 22.jūnijam Turpinās Jaunatnes politikas stratēģijas apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.970, kas izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu
 ,,Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā“, publiskajai apspriešanai tiek nodots vidēja termiņa plānošanas dokuments 2019. – 2023.gadam (projekts): Amatas novada Jaunatnes politikas

Apmaiņas skolēna uzņemšana- strauptautiska pieredze tepat Latvijā

 

Vidusskolēnu apmaiņas organizācija YFU Latvija aicina pieteikties viesģimenes apmaiņas skolēniem no Vācijas, Šveices un Igaunijas.

Vasaras beigās Latvijā ieradīsies skolēni no Vācijas, Šveices un Igaunijas. Viņi turpmāko apmaiņas laiku aizvadīs, dzīvojot viesģimenēs un apmeklējot vietējo skolu, lai iepazītu mūsu …

Vērienīgi ieskandināta vasara Nītaurē

Aizvadīts jau piektais bērnu un jauniešu festivāls Nītaurē “Taureņu vasara 2018”. Jau par regulāru tradīciju kļuvušais festivāls “TAUREŅU VASARA” šogad notika ar vēl nebijušu vērienu! Kā jau ierasts, festivāls notika visas dienas garumā ap un iekš Nītaures kultūras nama.

Festivāla …

Līdzdalības iespējas ikvienam labākas Latvijas veidošanā

Latvijā līdzdalības jomā bieži esam aktīvāki “ugunsgrēku dzēšanas” brīžos, kad steidzami jārīkojas, nevis esam aktīvi ik dienu. Taču regulāra un aktīva sabiedrības, tostarp jauniešu, līdzdalība sabiedriskajos un pilsoniskajos procesos šogad ir īpaši būtiska Latvijas attīstībai.

Aplūkojot vairākus, iepriekšējos gados veiktos …