Esi pirmais tur, kur citi būs rīt!


Aprites akonomika, ilgtspējīga attīstība un zero waste (bezatkritumu dzīvesveids) ir ļoti nozīmīgi jēdzieni. Biedrība „homo ecos:” sadarbībā ar LAPAS piedāvā iespēju jauniešiem par tiem uzzināt vairāk un īstenot  iniciatīvas savas dzīves telpas uzlabošanai!

Apmācības tiks balstītas uz neformālās izglītības principiem …

Pirmslaulību mācību programmas

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt …

Mecenāts Uldis Šalajevs izsludina Latvijas mēroga eseju konkursu Latvijas nākotne… Eiropā..

Mecenāts un starptautiskās organizācijas “ONE” Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs šodien izsludina Latvijas mēroga eseju konkursu Projekts “Latvijas nākotne Eiropā”jauniešiem. Eseju konkursā tiek aicināti piedalīties visi jaunieši – neatkarīgi no tā, kur viņi šobrīd mācās, strādā, dzīvo – gan Latvijā, …

Amatas novada jaunieši Gruzijā


Pieciem Amatas novada jauniešiem vasara noslēdzās ar piedzīvojumiem bagātu jauniešu apmaiņas pasākumu Gruzijā, kas norisinājās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta “GO Outdoors, STAY outdoors” ietvaros  no 22. līdz 30.augustam. Šī bija projekta otrā daļa, kas sekoja jūlijā notikušajam jauniešu apmaiņas …

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) pasākums “Laukiem būt!”,

Vairākos reģionos notiks informatīvās dienas, mācības un noslēdzošs biznesa ideju konkurss, kurā labāko biznesa ideju autori tiks pie naudas balvām to realizēšanai.

Mācībās var piedalīties jaunieši ar jau esošu uzņēmējdarbības ideju, tādi, kuri vēl tikai meklē idejas un vēlas iegūt …

Starptautiskā iekļaujošā jauniešu nometne „Pasaule visiem Latvijā” Amatas novadā ar folkloru, īpašiem suņiem, sportu, kosmosu un deltaplāniem

Kā jau tika ziņots, 2017. gadā no 25. jūnija līdz 1. jūlijam neredzīgo un citu personu ar invaliditāti integrācijas biedrība „Es redzu” rīko starptautisko iekļaujošo jauniešu vasaras nometni „Pasaule visiem Latvijā”. Tā norisināsies Amatas novadā pie Āraišu ezera un citās …

IZGLĪTOJOŠA UN BRĪVĀ LAIKA DIENNAKTS NOMETNE „ KUR IR, TUR RODAS” 10 – 15 gadus jauniem skolēniem

11 – 17. jūnijs

Zaubes pamatskolā

Nometnes vadītāja: skolotāja Iveta Daiga, tālr. 26534233

Apmēram pusi dienas skolēni pavada, pilnveidojot mācīšanās kompetences, pētot un eksperimentējot pieredzējušu pedagogu vadībā, citā laikā tiek veidotas skolēnu dzīves un komunikācijas prasmes. Pa vidu visam arī …