Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu studiju un zinātnes centrs aicina uz tiešsaistes vieslekcijām

Čiv riv, jaunieti. Tu vispār zini, ko darīt ar savu dzīvi, jaunieti!? Tu redzi šodienas plūsmā sevi?

Mēs RTU Cēsis SZC ejam un darām kopā ar Tevi. Mēs būsim Tev blakus un dosim lielisku grūdienu iepazīt superīgas profesijas – IT …

Izsludina eseju konkursu jauniešiem par Gustava Zemgala un viņa laikabiedru devumu Latvijai

Valsts prezidents Gustavs Zemgals (1871–1939) un viņa laikabiedri vairākas desmitgades pirms Latvijas valsts nodibināšanas aktīvi veicināja latviešu sabiedrisko dzīvi un kultūru. Kopīgu ideālu vadīta, šī latviešu sabiedrisko darbinieku paaudze arī pasludināja Latvijas Republiku, spēja iedvesmot sabiedrību tās aizstāvēšanai un sekmīgai …

Skolēni Vidzemē aicināti piedalīties ideju konkursā par zaļiem risinājumiem

Lai veicinātu jauniešu izpratni par Eiropas zaļo kursu un sekmētu jauniešu spēju saskatīt un piedāvāt zaļā kursa pieejām atbilstošus problēmu risinājumus, EUROPE DIRECT Vidzeme un Vidzemes plānošanas reģions aicina 10.-12. klašu skolēnus izstrādāt un iesniegt risinājumu kādai no savā apkārtnē …

Brīvprātīgais darbs ārzemēs – izaugsmes iespēja arī pandēmijas laikā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30, kuri vēlas popularizēt solidaritāti kā vērtību un palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, iesaistīties brīvprātīgajā darbā Latvijā vai kādā no Eiropas valstīm. Lai kļūtu par brīvprātīgo, ir jāveic

Jaunieši Vidzemē aicināti uz tiešsaistes diskusiju par nākotni Eiropā

Katru dienu jauniešu organizācijas Latvijā, Eiropā un pasaulē palīdz veidot mūsu sabiedrību un stiprināt to, iesaistoties nozīmīgos politiskos procesos.

Ir ļoti viegli atzīt, ka jaunatnes iesaiste tajos ir svarīga, bet daudz grūtāk to saprātīgi un jēgpilni organizēt. Otrdien, 2. novembrī

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs jau desmito gadu aicina piedalīties mācībās un konkursā “Laukiem Būt!”.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot …

Aicinām uz starptautisku paneļdiskusiju “Jauniešu ceļš pretim ilgtspējīgai ekonomikai”

Videi draudzīgu risinājumu īstenošana, izmantojot inovatīvus ražošanas un patēriņa modeļus, nekad nav bijusi tik aktuāla kā šobrīd. Liela uzmanība tiek pievērsta tieši jauniešiem, kuru vērtības un intereses veicina ierastā dzīvesveida maiņu, vienlaikus ieviešot novatoriskus pārejas veidus uz ilgtspējīgu un sakārtotu …