Nītaures vidusskolēni piedalās “Skola 2018” un karjeras nodarbībā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

23. februārī Nītaures vidusskolas 10. un 11. klases skolēni ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/1.001 „Karjeras atbalsts vispārējās un vidējās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz Rīgu, lai apmeklētu izstādi “Skola 2018” un lai piedalītos karjeras nodarbībā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Izstādes “Skola 2018” …

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Līdz janvāra beigām jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem vēl iespējams aizpildīt anketu par to, kā viņi jūtas, ko domā, par ko sapņo, dzīvodami Amatas novadā. Esam pateicīgi visiem, kuri jau to izdarījuši. Anketēšana tiek veikta ES programmas Erasmus+ …

Turpinās Jauniešu garantijas pēdējā uzņemšana 25 profesijās

Līdz 23. februārim turpinās ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās, kurā jaunieši var pieteikties iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju 1 gada laikā bez maksas. Mācības kādā no 25 profesijām piedāvā 17 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā, un šī ir pēdējā

Aicinām Amatas novada jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aizpildīt anketu

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta

“Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061

ietvaros tiek veikta jauniešu  anketēšana ar mērķi izprast un izzināt jauniešu vajadzības.

Anketa ir anonīma un anketēšanas rezultātā …

Latvijas mēroga eseju konkurss jauniešiem

Jaunieši, vecumā līdz 35 gadiem, tiek aicināti uzrakstīt un iesniegt jau līdz š.g. 30.novembrim argumentētu eseju – kurā no 3000 līdz 5000 vārdu – par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu saimē …

Esi pirmais tur, kur citi būs rīt!


Aprites akonomika, ilgtspējīga attīstība un zero waste (bezatkritumu dzīvesveids) ir ļoti nozīmīgi jēdzieni. Biedrība „homo ecos:” sadarbībā ar LAPAS piedāvā iespēju jauniešiem par tiem uzzināt vairāk un īstenot  iniciatīvas savas dzīves telpas uzlabošanai!

Apmācības tiks balstītas uz neformālās izglītības principiem …