Aicinām Amatas novada jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aizpildīt anketu

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta

“Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061

ietvaros tiek veikta jauniešu  anketēšana ar mērķi izprast un izzināt jauniešu vajadzības.

Anketa ir anonīma un anketēšanas rezultātā …

Latvijas mēroga eseju konkurss jauniešiem

Jaunieši, vecumā līdz 35 gadiem, tiek aicināti uzrakstīt un iesniegt jau līdz š.g. 30.novembrim argumentētu eseju – kurā no 3000 līdz 5000 vārdu – par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu saimē …

Esi pirmais tur, kur citi būs rīt!


Aprites akonomika, ilgtspējīga attīstība un zero waste (bezatkritumu dzīvesveids) ir ļoti nozīmīgi jēdzieni. Biedrība „homo ecos:” sadarbībā ar LAPAS piedāvā iespēju jauniešiem par tiem uzzināt vairāk un īstenot  iniciatīvas savas dzīves telpas uzlabošanai!

Apmācības tiks balstītas uz neformālās izglītības principiem …

Pirmslaulību mācību programmas

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt …

Mecenāts Uldis Šalajevs izsludina Latvijas mēroga eseju konkursu Latvijas nākotne… Eiropā..

Mecenāts un starptautiskās organizācijas “ONE” Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs šodien izsludina Latvijas mēroga eseju konkursu Projekts “Latvijas nākotne Eiropā”jauniešiem. Eseju konkursā tiek aicināti piedalīties visi jaunieši – neatkarīgi no tā, kur viņi šobrīd mācās, strādā, dzīvo – gan Latvijā, …

Amatas novada jaunieši Gruzijā


Pieciem Amatas novada jauniešiem vasara noslēdzās ar piedzīvojumiem bagātu jauniešu apmaiņas pasākumu Gruzijā, kas norisinājās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta “GO Outdoors, STAY outdoors” ietvaros  no 22. līdz 30.augustam. Šī bija projekta otrā daļa, kas sekoja jūlijā notikušajam jauniešu apmaiņas …

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) pasākums “Laukiem būt!”,

Vairākos reģionos notiks informatīvās dienas, mācības un noslēdzošs biznesa ideju konkurss, kurā labāko biznesa ideju autori tiks pie naudas balvām to realizēšanai.

Mācībās var piedalīties jaunieši ar jau esošu uzņēmējdarbības ideju, tādi, kuri vēl tikai meklē idejas un vēlas iegūt …