Rudens periods Amatas novada bibliotēkās.

Novada bibliotēku vadītājas regulāri apmeklē Cēsu CB rīkotos seminārus. 27.septembrī piedalījāmies profesionālajā pieredzes braucienā uz Jaunpiebalgas  novada bibliotēkām un Raunas novada Drustu bibliotēku. Brauciena mērķis apmeklēt visu vēsturiskā Cēsu rajona novadu bibliotēkas un iepazīties ar kolēģu darbu.

4.oktobrī Nītaures, Zaubes …

#GaismaLatvijai

Sagaidot Latvijas Valsts simtgadi, baznīcu draudzes aicina piedalīties iniciatīvā  #GaismaLatvijai

Baznīcā un kristīgajās draudzēs ar Adventa laiku sākas liturģiskais gads. Šogad tas ievadīs Latvijas valsts simtgades gadu. No Adventa laika līdz Zvaigznes dienai 2018. gada janvārī Latvijas kristīgo draudžu dievnamos

Melānijas Vanagas atceres vakars 2017.gada 4.novembrī M.Vanagas muzeja vēsturiski atjaunotajā klasē

Foto albums. Fotogrāfs Dainis Ozols

Folkloras nometne Drabešos

Par tradīciju jau kļuvusi folkloras nometne Drabešu muižā, kas katru gadu notiek skolēnu rudens brīvlaikā. Arī šogad  folkloras kopas „Ore” dalībnieki un citi interesenti trīs dienas pavadīja kopīgi mācoties etnogrāfisko dziedāšanu, dejas, vijoles spēli, apgūstot folkloras vācēja Voldemāra Stelberga Amatas …

Drabešu muižas Amatu mājā Viktorijas adītāju klubiņš

2.novembrī  plkst.18.00

Mācīsimies adīt saīsinātās kārtas

Turpināsim apgūt bezvīļu piedurkni.

Līdzi jāņem dzijas, adāmadatas un lāpāmadatas.