Apmācības jaunajiem lauku entuziastiem “Līderis laukos”

Biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” sadarbībā ar SIA “Gaižēni” rīko apmācību ciklu jaunajiem lauku entuziastiem.

Pirmās apmācības norisināsies no 13. līdz 14.martam,  viesu namā “Turbas”, Turkalnē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. Pirmo apmācību tēma būs ‘”Līderis laukos”, kura ietvaros jaunajiem lauku …

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu …

LLKC Cēsu konsultāciju biroja plānotie semināri

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

Norises laiks: 2020.gada 28. janvāris, plkst.11.00
Norises vieta: Cēsis, J.Poruka iela 8, 3.st. konferenču telpa

 10:40 Ierašanās, reģistrācija 
11:00 – 11:20 LEADER programmas atbalsts “Cēsu rajona lauku partnerības” teritorijā, stratēģijas mērķi, 2020. gada konkursā izsludinātās 7.kārtas rīcības un līdzekļu apjoms. 

 Ieva

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas …

Cēsu konsultāciju birojs ir sagatavojis jaunus piedāvājumus klientiem un citiem interesentiem

Cēsu konsultāciju birojs ir sagatavojis jaunus piedāvājumus klientiem un citiem interesentiem:

21.01.un 31.01. norisināsies  brauciens pa piena lopkopības saimniecībām;

30.01.2020.  notiks Augu aizsardzības līdzekļu  apmācības tiem, kam jāpagarina AAL lietotāju apliecību.

Cēsu konsultāciju birojā lauku saimniecību apmeklējumi 2020.gada janvārī. Tēma …

VPR iesaistās ambicioza projekta īstenošanā un testēs risinājumus lauksaimniecības nozares attīstībai reģionos

No 2019. gada oktobra Vidzemes plānošanas reģions uzsācis darbu pie jauna un ambicioza Apvārsnis 2020 (Horizon2020) projekta – “Adaptīva mikroklimata pārvaldība lauksaimniecībā (StarGate)” īstenošanas.

Vidzeme noteikta kā projekta pilotteritorija Latvijā, lai meklētu risinājumus, kas palīdzētu reģiona lauksaimniekiem mazināt klimata pārmaiņu …