Seminārs meža īpašniekiem “Ausmās”

19.septembrī Amatas novada pašvalības ēkā “Ausmas” notiks seminārs par Kompensācijām par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās, kā arī tiks stāstīts par mežirbei draudzīgu meža apsaimniekošanu.

Programma. 

Lauksaimnieki kļūst arvien atbildīgāki pret vidi

SIA “ZAAO” (ZAAO) jau vairākus gadus piedāvā lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšanu. Ik gadu savāktais otrreizējai pārstrādei derīgais materiālu apjoms pieaug par vairākiem simtiem kubikmetru, šogad sasniedzot 6600 kubikmetrus.

Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Šobrīd sākam just, ka …

Amatas pagasta zemnieku saimniecība īstenojusi LEADER projektu

Amatas novada Amatas pagasta zemnieku saimniecība “Veckalna Sermuļi” ir īstenojusi LEADER projektu “Visas ķepas kopā!”.

Projekta ietvaros ir iegādāti rīki un aprīkojums, kas tiks izmantots suņu apmācībā un demonstrējumos. ZS “Veckalna Sermuļi” īpašniece Anita Jegorova jau ilgstoši nodarbojas ar suņu …

DATU IEGUVE PAR INVAZĪVO SUGU SPĀNIJAS KAILGLIEMEZI (ARION LUSITANICUS) LATVIJĀ

Ir noslēdzies Vides aizsardzības fonda finansēts projekts „DATU IEGUVE PAR INVAZĪVO SUGU SPĀNIJAS KAILGLIEMEZI (ARION LUSITANICUS) LATVIJĀ” (NR 1-20/43)

Projekta ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izstrādājis Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris

LAD informē kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības

Pēc dabas katastrofas izsludināšanas lauksaimniecībā Lauku atbalsta dienests ir papildinājis informāciju, kā lauksaimniekam jārīkojas, lai saglabātu ES un valsts atbalstu par sausuma dēļ cietušajām kultūraugu platībām.

Ja lauksaimnieks izar iepriekš iesēto kultūraugu un iesēj citu, tad, lai saņemtu specifiskos maksājumus …

Aicina pieteikties atbalstam

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātēs “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība”, “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” un “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”

PROJEKTU IESNIEGŠANA no 2018.gada 18.jūnija līdz 2018.gada 18.jūlijam

Trešajā kārtā pieejamais publiskais finansējums:

1.1.  aktivitātēm

LUCAS 2018 apsekojums: Zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums

SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Amatas novada pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2018. gada maija līdz oktobrim.

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti. Punkti var atrasties …