Seminārs “Aktualitātes bioloģiskajiem lauksaimniekiem.”

Biedrība Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija sadarbībā ar Amatas novada domi un SIA LLKC  Cēsu konsultāciju biroju rīko semināru Aktualitātes bioloģiskajiem lauksaimniekiem.

Norises vieta: Ausmas, Amatas novada dome, Drabešu pagasts, Amatas novads
Datums:    2018. gada 8.novembrī

Programma:

Laiks Stundu

Sausuma dēļ cietušajiem lauksaimniekiem pieejams VID atbalsts nodokļu nomaksas jomā

Ņemot vērā, ka ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā atzītas par valsts mēroga dabas katastrofu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) varēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku nodokļu maksājumus lauksaimniekiem, kurus Zemkopības ministrijas deleģētā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Seminārs meža īpašniekiem “Ausmās”

19.septembrī Amatas novada pašvalības ēkā “Ausmas” notiks seminārs par Kompensācijām par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās, kā arī tiks stāstīts par mežirbei draudzīgu meža apsaimniekošanu.

Programma. 

Lauksaimnieki kļūst arvien atbildīgāki pret vidi

SIA “ZAAO” (ZAAO) jau vairākus gadus piedāvā lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšanu. Ik gadu savāktais otrreizējai pārstrādei derīgais materiālu apjoms pieaug par vairākiem simtiem kubikmetru, šogad sasniedzot 6600 kubikmetrus.

Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Šobrīd sākam just, ka …

Amatas pagasta zemnieku saimniecība īstenojusi LEADER projektu

Amatas novada Amatas pagasta zemnieku saimniecība “Veckalna Sermuļi” ir īstenojusi LEADER projektu “Visas ķepas kopā!”.

Projekta ietvaros ir iegādāti rīki un aprīkojums, kas tiks izmantots suņu apmācībā un demonstrējumos. ZS “Veckalna Sermuļi” īpašniece Anita Jegorova jau ilgstoši nodarbojas ar suņu …

DATU IEGUVE PAR INVAZĪVO SUGU SPĀNIJAS KAILGLIEMEZI (ARION LUSITANICUS) LATVIJĀ

Ir noslēdzies Vides aizsardzības fonda finansēts projekts „DATU IEGUVE PAR INVAZĪVO SUGU SPĀNIJAS KAILGLIEMEZI (ARION LUSITANICUS) LATVIJĀ” (NR 1-20/43)

Projekta ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izstrādājis Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris

LAD informē kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības

Pēc dabas katastrofas izsludināšanas lauksaimniecībā Lauku atbalsta dienests ir papildinājis informāciju, kā lauksaimniekam jārīkojas, lai saglabātu ES un valsts atbalstu par sausuma dēļ cietušajām kultūraugu platībām.

Ja lauksaimnieks izar iepriekš iesēto kultūraugu un iesēj citu, tad, lai saņemtu specifiskos maksājumus …