Tuvojas ziemāju sēja, tādēļ vēlamies vērst uzmanību uz atsevišķām būtiskām izmaiņām platību maksājumu saņemšanas nosacījumos. 

Lai 2015gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomābūs jāievēro  zaļināšanas prasības.

Lūdzu, iepazīstieties