Nītaures „Zaļais grozs” nominēts Vidzemes veiksmes stāstos 2014

„Vidzemes veiksmes stāsti 2014” nominēts arī Amatas novada pārstāvis – LPKS „Zaļais Grozs”no Nītaures.

„Zaļais grozs” ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas apvieno ap 20 bioloģiskās saimniecības no Nītaures, Skujenes, Līgatnes, Siguldas, Amatas un Vecpiebalgas pagastiem. Mēs piedāvājam iegādāties bioloģiski …

Āfrikas cūku mēris – kas jums jāzina!

Āfrikas cūku mēris – kas jums jāzina!

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) aizsardzības un uzraudzības teritorija – Valkas pilsēta, Valkas novada Ērģemes, Kārķu, Valkas pagasts, Strenču novada Jērcēnu pagasts, Naukšēnu novada Naukšēnu pagasts, Burtnieku novada Ēveles pagasts

Mājas cūku turētājiem

  • Dzīvniekiem

Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies dzīvnieku infekcijas slimības Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā

Lauku atbalsta dienests informē, ka saskaņā ar 2005.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.177 “Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā” (Noteikumi Nr.177), dzīvnieku īpašnieks var …

LAD šogad saņēmis 61 596 platību maksājumu iesniegumus

2014.gadā Lauku atbalsta dienests (LAD) kopumā ir saņēmis 61 596 platību maksājumu iesniegumus. Tos lauksaimnieki varēja iesniegt līdz šā gada 15.maijam. Iesniegumu pieņemšana vēl turpinājās līdz 9.jūnijam, taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija. …

Aicina pieteikties konkursam „Skaistākā lauku saimniecība 2014”

Līdz šī gada 30.jūlijam jau trešo gadu sakoptu un skaisti iekārtotu zemnieku saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Skaistākā lauku saimniecība 2014”, kuru organizē piena pārstrādes uzņēmums „Food Union” un žurnāls „Ievas Māja”.

Pieteikumus var iesniegt ne tikai saimniecību īpašnieki, …

Sezonas laukstrādnieka reģistrācija LAD EPS

Sākot ar 2014.gada 1.jūniju tiek ieviests sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms, kas būtiski samazinās nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kas būs nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu …

Atbalsts Lauku saimniecību modernizācijai

No 2014. gada 9. maija līdz 2014. gada 9. jūnijam tiek izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas kārta „Lauku saimniecību modernizācija” ar kopējo publisko finansējumu 4 000 000 EUR apmērā.

Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus …