Līdz 15.maijam norit Platību maksājumu iesniegumu 2014.gadā pieņemšana

No 14.aprīļa Platību maksājumu iesniegumu 2014.gadam (turpmāk – iesniegums) var iesniegt arī papīra formātā. No 9.aprīļa to varēja jau izdarīt, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Aizpildīts iesniegums (tai skaitā iesnieguma pielikumi, ja ir aktīvas agrovides pasākumu saistības) un lauku

Seminārs Aitkopības iespējas Vidzemes reģionā

1.diena 9.04.2014
Laiks:
10:00 – 16:30
Norises vieta: „Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads

2.diena 10.04.2014
Laiks: 10:00 – 17:00
Norises vieta: SIA „Vilarija”, SIA „Arenso”

Programma / Lektoru uzskaites lapa

 …

Seminārs par aktualitātēm lauku un mežu apsaimniekošanā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Cēsu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs
Tēma
: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
Nosaukums: Aktualitātes aktīviem lauku iedzīvotājiem
Norises vieta: Ģikši, Amatas  pagasts, Amatas  novads…

Piensaimnieku kooperatīvs “Māršava” aicina uz sadarbību

Piensaimnieku kooperatīvs “Māršava” aicina uz sadarbību
Piensaimnieku kooperatīvs “Māršava” nolēmis paplašināt Latvijas piena produktu klāstu, kā arī savas darbības jomu, tādēļ vēlas informēt bioloģisko saimniecību pārstāvjus par savām iecerēm. LPKS “Māršava” strādā pie bioloģiskā piena pārstrādes uzņēmuma izveides, kas ļautu …

Atbalsts pārtikas ražotājiem

Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2014. gada 24. marta līdz 22. aprīlim notiks projektu iesniegumu pieņemšanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumam “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” par kopējo summu 12,130 miljoni eiro.

Atbalsts paredzēts …

Mājražotāju, mazo ražotāju un amatnieku seminārs

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” aicina mājražotājus, mazos ražotājus un amatniekus uz semināru
Otrdien, 18.martā pl.10.00 – 13.00
Priekuļos, Agrocentrā, Dārza ielā 12, 3.stāva zālē.
Pielikumā darba kārtība.
Pieteikumus sūtiet uz e-pastu vai zvaniet!
26100933
kristine@partneriba.lv

Seminara programma

Cēsu rajona Zemnieku apvienības informatīvā diena un gada sapulce

Piektdien, 20.martā pulkst. 10.00 Priekuļos, Dārza ielā12,  2.st. zālē

  Darba kārtībā:
1.  Par aktualitātēm lauksaimniecībā un laukos:
–   jaunumi   no  LAD; par  pieteikšanos, kontrolēm; ZVRLP Zenta Špate
–   Jaunumi  par  nodokļiem, gada deklarāciju; zemes nomu; VID pārstāve Iveta Dreimane…