Stājas spēkā Regulas par Finanšu disciplīnu prasības

No šā gada 1.decembra stāsies spēkā Regulas par Finanšu disciplīnu prasības, kas paredz, ka 2013.kalendārajā gadā iesniegtajiem platību maksājumu pieteikumiem, kuros atbalstā izmaksājamā summa pārsniedz 2000 eiro, tā tiks samazināta par 2,453658%. Ieturējums tiks veikts no tās summas daļas, kas …

Semināri Mežaudžu kopšanas pamati

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”

iropas Savienības un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētais projekts, pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitāte „Arodapmācības”


MEŽAUDŽU KOPŠANAS PAMATI  

 

Apjoms stundās:       32 stundas
teorija                          16 …

Konference lauksaimniekiem “Esi informēts un ražo laukos”

 

8.novembrī Cēsīs notiks konference lauksaimniekiem

“Esi informēts un ražo laukos”,

ko organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA Latvijas Lauku konsultāciju un

Seminārs lauksaimniekiem

 

Cēsu nodaļas rīkotais izglītojošais seminārs

Tēma: Videi draudzīgas saimniekošanas metodes.

Nosaukums: Kūtsmēslu likumiskā bāze, praktiskie risinājumi.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Dārza 12, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

Datums:16.10.2013.

Gr.nr. 3Ce

Laiks

Stundu skaits

LAD atgādina

LAD atgādina: apstrādātiem jābūt 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek uzskatīta par apstrādātu, ja līdz 1.septembrim ir apstrādāti 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz 2012.gada beigām …

Kursi Dzīvnieku pārraudzība piena šķirņu govkopībā

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” komplektē grupu par tēmu „Dzīvnieku pārraudzība piena šķirņu govkopībā” mācību pirmā diena plānota 2013. gada 27. augustā plkst 10.00. (vēl ir brīvas vietas) un Dzīvnieku pārraudzība aitkopībā mācības plānotas 2013. gada augusta …

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam Lauku saimniecību modernizācija saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un …