Seminārs lauksaimniekiem

 

Cēsu nodaļas rīkotais izglītojošais seminārs

Tēma: Videi draudzīgas saimniekošanas metodes.

Nosaukums: Kūtsmēslu likumiskā bāze, praktiskie risinājumi.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Dārza 12, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

Datums:16.10.2013.

Gr.nr. 3Ce

Laiks

Stundu skaits

LAD atgādina

LAD atgādina: apstrādātiem jābūt 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek uzskatīta par apstrādātu, ja līdz 1.septembrim ir apstrādāti 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz 2012.gada beigām …

Kursi Dzīvnieku pārraudzība piena šķirņu govkopībā

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” komplektē grupu par tēmu „Dzīvnieku pārraudzība piena šķirņu govkopībā” mācību pirmā diena plānota 2013. gada 27. augustā plkst 10.00. (vēl ir brīvas vietas) un Dzīvnieku pārraudzība aitkopībā mācības plānotas 2013. gada augusta …

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam Lauku saimniecību modernizācija saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un …

Kooperatīvam “Zaļais grozs” 10.gadi!

 

 

 

 

 

 

Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.
Tas jokdaris, kas to kārt,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.
Viņš nešķiro asaras ,smaidus
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos, kuri nenobaidās (O.Skuja)…

Konkurss “Skaistākā lauku saimniecība 2013”

Jau otro gadu pēc kārtas skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties konkursam “Skaistākā lauku saimniecība 2013”, kuru kopīgi organizē žurnāls IEVAS Māja un Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma Food Union produktu līnija Mana saime. Pieteikties konkursam var

24.maijā – nākamais tirdziņš Ieriķos

Piektdien, 17.maijā, Ieriķos Pie dzirnakmeņa notika pirmais vietējo ražojumu tirdziņš un kā solīts, tirdziņi notiks arī turpmāk visas vasaras garumā, katru piektdienu no plkst.15:00 līdz pēdējam klientam.

Nākamais tirdziņš – jau piektdien, 24.maijā!

Laipni aicināti gan pārdot gan pirkt gribētāji!…