Ar “Skujenes viedā ciema attīstību” tiek iepazīstināta visa Eiropa!

Eiropas LEADER asociācija ELARD sadarbībā ar nacionālajiem VRG (Vietējo rīcības grupu) izveidojusi jaunāko materiālu par LEADER pieeju un tās devumu Eiropā. 

 

“Sākumā daži cilvēki bija skeptiski noskaņoti par tehnoloģiju izmantošanas veicināšanu Skujenes ciemā, taču beigu beigās tas bija veiksmīgs.

Plānojot

Tiks realizēts projekts “Iedzīvotāju fizisko spēju uzturēšana un pilnveidošana, sportisko sasniegumu uzlabošana, izmantojot jaunākos sporta tehnoloģiju risinājumus”

Tiks realizēts projekts “Iedzīvotāju fizisko spēju uzturēšana un pilnveidošana, sportisko sasniegumu uzlabošana, izmantojot jaunākos sporta tehnoloģiju risinājumus” Nr.19-09-AL18-A019.2202-000011

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi Biedrības Sporta klubs “Ašais” projekta Iedzīvotāju fizisko spēju uzturēšana