Par nekustamā īpašuma “Skaras” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaras”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42960090128, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960090128 un kopējo platību 5,83 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu …

Par nekustamā īpašuma “Tulpju iela 2” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tulpju iela 2, Agra, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460020273, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460020273 un kopējo platību 0,0570 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. …

Par nekustamā īpašuma “Viļumi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680120065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680120081 un kopējo platību 5,31 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu …

Par nekustamā īpašuma “Aličas” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460040229, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460040226 un kopējo platību 0,3612 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi …

Par nekustamā īpašuma “Strazdi” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Strazdi”, kadastra Nr. 42780090045, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 2,08 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv

Par nekustamā īpašuma “Līvānu dārzi” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Līvānu dārzi”, kadastra Nr. 42680060340, Nītaures pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 3,28 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Amatas novada pašvaldībā …

Par nekustamā īpašuma “Jaunās Čankas” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Jaunās Čankas”, kadastra Nr. 42780050088, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 1,95 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē …