Drabešu pagasta Ieriķu ciema Cepļa ielas nekustamajiem īpašumiem tiek mainītas adreses

Informējam, ka šādiem  Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķu ciema nekustamajiem īpašumiem tiek mainītas adreses:

Nekustamais īpašums Adrese
“Brīvkalni” Cepļa iela 1, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads.
“Mazmūrnieki” Cepļa iela 11, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads
“Ievalti” Cepļa iela 19, Ieriķi,

Lēmums par NĪ pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu.

Lēmums.

Dāvināt, pārdot vai novēlēt mantojumā – kā labāk atstāt īpašumu pēcnācējiem?

Vēlos dēlam norakstīt savu privatizēto dzīvokli, kā to izdevīgāk darīt – dāvināt vai pārdot? Kā labāk noformēt nekustamo īpašumu uz bērnu vārda – kā dāvinājumu vai citādi? Ja es gribu norakstīt savu īpašumu uz meitas vārda, kā labāk to noformēt, lai

Iznomā nekustamo īpašumu “Dzintara dārzi”, 1 ha platībā

Amatas novada pašvaldība informē, ka pašvaldībā  saņemts iesniegums  ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu  “Dzintara dārzi”,  1 ha platībā, Nītaures pagastā, Amatas novadā, kadastra Nr. 4268 006 0362.

Interesentus lūdzu pieteikties līdz 01.09.2017.…

Amatas novada pašvaldība nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “ Pie Spilvām”

Amatas novada pašvaldība nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “ Pie Spilvām”, Skujenes pag., Amatas nov., kā pārdošanas cena sastāda 19 700 EUR.

Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 19.08 ha ar kadastra  apzīmējumu 42780120049,  kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība …

Nekustama īpašuma „Rēzes karjers” noma

Amatas novada pašvaldība informē, ka 2016.gada 9.novembrī saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu „Rēzes karjers” , Drabešu pagastā, Amatas novadā, 7,66 ha platībā, kad. apz. 42460020418.

Aicinām interesentus pieteikties uz šī nekustamā īpašuma nomu līdz 16.12.2016.

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA NEKUSTAMA ĪPAŠUMA IZSOLE

Nekustamā īpašuma, “Jaundreimaņi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā ar zemes gabala platību 0,2646 ha un kadastra apzīmējumu 42960070087, uz kura atrodas divas ēkas: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 42960070048001 un  palīgēka ar kadastra apzīmējumu 42960070087002 izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties …