Par nekustamā īpašuma “Viļumi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680120065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680120081 un kopējo platību 5,31 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu …

Par nekustamā īpašuma “Aličas” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460040229, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460040226 un kopējo platību 0,3612 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi …

Par nekustamā īpašuma “Strazdi” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Strazdi”, kadastra Nr. 42780090045, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 2,08 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv

Par nekustamā īpašuma “Līvānu dārzi” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Līvānu dārzi”, kadastra Nr. 42680060340, Nītaures pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 3,28 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Amatas novada pašvaldībā …

Par nekustamā īpašuma “Jaunās Čankas” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Jaunās Čankas”, kadastra Nr. 42780050088, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 1,95 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē …

Par nekustamā īpašuma “Lauku Aleksandri” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Lauku Aleksandri”, kadastra Nr. 42780070194, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,92 ha, kadastra apzīmējums 42780070191, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē …

Par nekustamā īpašuma “Dzintarnieki” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Dzintarnieki”, kadastra Nr. 42460070125, Ieriķos, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,31 ha, uz kura atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības …