Par nekustamā īpašuma “Ričioņi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Ričioņi”, kadastra Nr. 42460070349, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 1,7388 ha, atkārtoto izsoli. Atkārtotās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija …

Par nekustamā īpašuma “Arāji” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Arāji”, kadastra Nr. 42460090349, Amatā, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 0,6101 ha, atkārtoto izsoli. Atkārtotās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka …

Par nekustamā īpašuma “Meža Skujiņas” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Meža Skujiņas”, kadastra Nr. 42780100164, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4,08 ha, t. sk. meža zeme 2,47 ha ar mežaudzi, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas …

IZSOLE ATCELTA! Par nekustamā īpašuma “Zītari” izsoli

Par nekustamā īpašuma “Plēsumi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Plēsumi”, kadastra Nr. 42460090216, Amatā, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,6444 ha, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka …

Par nekustamā īpašuma “Cepurītes” izsoli

Par nekustamā īpašuma “Cepurītes” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Cepurītes”, kadastra Nr. 42460090217, Amatā, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,5971 ha, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv

Par nekustamā īpašuma “Silenieki” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Silenieki”, kadastra Nr. 42960070062, Zaubes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4,9700 ha, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija …

 

Aktuālāko informāciju par Covid-19 izplatības ierobežošanu Amatas novadā lasi šeit