Par nekustamā īpašuma “Lauku Aleksandri” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Lauku Aleksandri”, kadastra Nr. 42780070194, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,92 ha, kadastra apzīmējums 42780070191, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē …

Par nekustamā īpašuma “Dzintarnieki” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Dzintarnieki”, kadastra Nr. 42460070125, Ieriķos, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,31 ha, uz kura atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības …

Par nekustamā īpašuma “Ričioņi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Ričioņi”, kadastra Nr. 42460070349, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 1,7388 ha, atkārtoto izsoli. Atkārtotās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija …

Par nekustamā īpašuma “Arāji” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Arāji”, kadastra Nr. 42460090349, Amatā, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 0,6101 ha, atkārtoto izsoli. Atkārtotās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka …

Par nekustamā īpašuma “Meža Skujiņas” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Meža Skujiņas”, kadastra Nr. 42780100164, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4,08 ha, t. sk. meža zeme 2,47 ha ar mežaudzi, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas …

IZSOLE ATCELTA! Par nekustamā īpašuma “Zītari” izsoli

Par nekustamā īpašuma “Plēsumi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Plēsumi”, kadastra Nr. 42460090216, Amatā, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,6444 ha, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka …