Par nekustamā īpašuma “Raķeļi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Raķeļi”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780090062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780090060 un platību 5,77 ha, tai skaitā meža zeme 2,73 ha ar mežaudzi, elektronisko

Par nekustamā īpašuma “Jēriņi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jēriņi”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780090061, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780090022 un platību 6,06 ha, tai skaitā meža zeme 2,87 ha ar mežaudzi, elektronisko

Par nekustamā īpašuma “Jaunā iela 22” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunā iela 22”, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680060209, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060205 un platību 0,3729 ha, uz kuras atrodas būve (katlu māja) …

Par nekustamā īpašuma “Skaras” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaras”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42960090128, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960090128 un kopējo platību 5,83 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu …

Par nekustamā īpašuma “Tulpju iela 2” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tulpju iela 2, Agra, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460020273, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460020273 un kopējo platību 0,0570 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. …

Par nekustamā īpašuma “Viļumi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680120065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680120081 un kopējo platību 5,31 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu …

Par nekustamā īpašuma “Aličas” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460040229, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460040226 un kopējo platību 0,3612 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi …