PIEŅEMTI SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMA PIEŠĶIRŠANU

Ar noteikumiem var iepazīties šeit: SN_Nr_11_23.10.2019._NIN_atviegl

Apspriede par gājēju celiņu Nītaurē pie pagasta pārvaldes ēkas

Amatas novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu uz apspriedi par gājēju celiņa iespējamo novietojumu pie Nītaures pagasta pārvaldes ēkas.

Apspriede notiks 27. novembrī plkst. 15:00 Nītaures pagasta pārvaldes telpās.

Ar projektētāja izstrādāto plānu iespējams iepazīties šeit:

Viedokli par gājēju celiņu un …

Datu privātuma politika

Amatas novada pašvaldības administrācija, tās struktūrvienības un pašvaldību iestādes īsteno pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Pašvaldība savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un …

NBS objektā “Poligons”, notiks militāras mācības ar kaujas šaušanu

NBS objektā “Poligons”, notiks militāras mācības ar kaujas šaušanu sekojošos laikos:

04.11. – 08.11. no plkst. 09:00 līdz 17:00

10.11  no plkst. 09:00 līdz 16:00

11.11. – 15.11. no plkst. 09:00 līdz 17:00

22.11. no plkst. 09:00 līdz 14:00…

Būvdarbu veicēju ievērībai

Latvijā tiek ieviesta būvniecības ieceres elektroniskā saskaņošana. Tas nozīmē ne tikai papīra dokumentu aizstāšanu, bet arī procesa paātrināšanu, jo Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā platformā iespējamas visas nepieciešamās darbības, lai nokārtotu saskaņojumus un saņemtu atļauju būvdarbu veikšanai.

Būvniecības valsts kontroles birojs …

Par ēkas „Jaunatnes tūrisma mītne”, „Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads nomu

Amatas novada pašvaldība nodod nomā ēku „Jaunatnes tūrisma mītne”,  adrese „Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads.

Ēka tiks iznomāta sociālo funkciju un pakalpojumu (atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem) nodrošināšanai.

Pretendenti pieteikumu var iesniegt personīgi …

Par traktora MTZ-80, valsts reģ. Nr. T697LD, izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina kustamās mantas – traktora MTZ-80, valsts reģ. Nr. T697LD, izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu iespējams uzzināt, sazinoties ar Amatas novada …