Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Amatas novada pašvaldība paziņo, ka 2018.gada 20.jūnijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.8 1.§) “Par Amatas novada 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 “Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” atcelšanu”. Ar saistošajiem noteikumiem …

Aicinājums 22. jūnijā izkārt Latvijas valsts karogu

Aicinājums novada iedzīvotājiem, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem Cēsu kauju gadadienā 2018. gada 22. jūnijā, kā arī turpmākajos gados 22. jūnijā pie dzīvojamam mājām un pašvaldības ēkām izlikt (pacelt) Latvijas valsts karogu arī pašvaldību domēm citos novados, kuros arī ir risinājušies …

UZZINI AMATAS NOVADA DOMES ĒKAS STĀSTU!

Ir dzirdēts teiciens „bez pagātnes nav nākotnes”. Piekrītot domai, kas pausta šajā apgalvojumā, Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeju ir veikusi ēkas „Ausmas” vēstures izpēti. Ir sagatavota gan ekspozīcija, gan stāsts par to, ko esam uzzinājuši.…

Par publiskās apspriešanas izsludināšanu saistošo noteikumu projektam “Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Amatas novadā”.

Pašvaldība izsludina publisko apspriešanu sagatavotajiem pašvaldības sasitošajiem noteikumiem “Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Amatas novadā”.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit.

Priekšlikumus, ierosinājumus vai iebildes saistošo noteikumu redakcijai varat nosūtīt uz Amatas novada pašvaldības e-pastu: amatasdome@amatasnovads.lv, vai pastā Amatas novada …

MILITĀRĀS MĀCĪBAS AR KAUJAS ŠAUŠANU DRABEŠU POLIGONĀ JŪNIJĀ

NBS objektā “Poligons” Drabešos militāras mācības ar kaujas šaušanu jūnijā notiks šādos laikos:

05.06. no plkst. 10:00 līdz 19:00
09.06. no plkst. 10:00 līdz 19:00
10.06. no plkst. 10:00 līdz 19:00…

Iedzīvotāju tikšanās Līvos

Amatas novada pašvaldība aicina 1. jūnijā, plkst. 19.00 Līvu bibliotēkā ikvienu interesentu piedalīties un izteikt savu viedokli saistībā ar gaidāmajām aktualitātēm Līvu ciematā.

  1. galvenie jautājumi:1. Velo celiņa izbūve
    2. Atpūtas un sporta laukuma izbūve pretī bērnudārzam, t.s. “Trīsstūris”
    3.