Par maksājumu veikšanu Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes norēķinu kontos un kasēs decembra mēnesī

Saskaņā ar Cēsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem par Cēsu centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes struktūras izveidošanu un apstiprināšanu un Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes norēķinu rekvizītu maiņu ar 2022.gada 1.janvāri, Amatas apvienības pārvaldes kasēs skaidras naudas maksājumi un iemaksu veikšana ar

Par nekustamā īpašuma “Dzintaru dārzi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintaru dārzi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680060362, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060362 un platību 0,6674 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi …

Jāņa Rozenberga uzruna 2021.gada 18.novembrī

Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 2021.gada 18.novembrī.

 …

Darba laika izmaiņas novembrī

Saistībā ar valsts svētkiem un pārcelto darba dienu no 19.novembra uz 13.novembri, informējam par Amatas apvienības pārvaldes darba laika izmaiņām novembrī:

  • 13.novembrī no 8.00 līdz 13.00
  • 17.novembrī no 8.00 līdz 16.00
  • 18.novembrī BRĪVS
  • 19.novembrī BRĪVS

 

Atgādinām, ka vizītes pie …

Vēl tikai šodien ir iespēja iesaistīties Cēsu novada ģerboņa izstrādē

Stājoties spēkā administratīvi teritoriālai reformai, kopš 2021.gada 1.jūlija Cēsu novads kļuvis ģeogrāfiski plašāks, apvienojot iepriekšējos Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas novadus. Lai veidotu spēcīgāku teritoriālo un simbolisko piederību apvienotajam Cēsu novadam, tiks izstrādāts jauns novada ģerbonis.

Lai

Apstiprinātas vairākas pašvaldības struktūras izmaiņas; apstiprināti vairāki vadītāji

Ceturtdien, 11.novembrī, Cēsu novada domes sēdē pieņemta virkne lēmumu, kas iezīmē jauno un centralizēto Cēsu novada pašvaldības struktūru, kā arī apstiprināti vairāku struktūrvienību vadītāji.

Lai pilnvērtīgi varētu nodrošināt pašvaldības pakalpojumus visa novada iedzīvotājiem, deputāti lēma par Komunikācijas un klientu servisa

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā jaunizveidojamās Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā jaunizveidojamās Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju. 
Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām un kvalifikācijām:
  • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
  • Ar nevainojumu reputāciju;
  • Sasniedzis 30 gadu vecumu;
  • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
  • Labas komunikācijas, emocionālās