Par ēkas „Jaunatnes tūrisma mītne”, „Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads nomu

Amatas novada pašvaldība nodod nomā ēku „Jaunatnes tūrisma mītne”,  adrese „Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads.

Ēka tiks iznomāta sociālo funkciju un pakalpojumu (atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem) nodrošināšanai.

Pretendenti pieteikumu var iesniegt personīgi …

Par traktora MTZ-80, valsts reģ. Nr. T697LD, izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina kustamās mantas – traktora MTZ-80, valsts reģ. Nr. T697LD, izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu iespējams uzzināt, sazinoties ar Amatas novada …

Par studiju programmu speciālistu noteikšanu stipendiju piešķiršanai 2019. gadā

Amatas novada dome ar 20.02.2019. sēdes lēmumu pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2 „Amatas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” (protokols Nr. 2, 1.§). Šo saistošo noteikumu mērķis ir sekmēt Amatas novada studējošās jaunatnes atgriešanos Amatas novadā, tādējādi nodrošinot Amatas novada pašvaldību un …

Par pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu 2019./2020. mācību gadā

Amatas novada dome 2019. gada 19. jūnija sēdē pieņēma lēmumu „Par pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu 2019./2020. mācību gadā”.
Pabalstu pirmklasniekam vienu reizi ir tiesības saņemt ģimenei, kurā bērns 2019. gada 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē Amatas novada izglītības iestādē. Pabalsta …

Piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies no liekās stikla taras

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā AS “Latvijas Zaļais punkts” un veikaliem “top!” aicina piedalīties Vislatvijas “Stikla šķiratlonā”. Katram, kuram privātajā vai lauku mājā sakrājušās izmantotas un vairs nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles, tagad ir iespēja tās bez

Skujenieši ar skuju produktiem cer veidot biznesu

Čiekuru sīrups un marinēti čiekuri, skuju tēja, cepumi, skuju pesto, skuju ziepes – tas viss tapis Skujenē. Zaubes savvaļas kulinārajā festivālā ir pirmais nopietnākais vērtējums, vai šie produkti varētu būt interesanti arī pircējiem. Pirms gada, lai rosinātu vietējos cilvēkus meklēt

Par nekustamā īpašuma “Elkulauks” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Elkulauks”,
kadastra Nr. 42780100119, Skujenes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar
platību 6,47 ha izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības
Interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka
informācija par zemes gabala …