Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifos nākošajam gadam

Vides likumdošanas prasību ievērošana ietekmē atkritumu apsaimniekošanas maksu

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) ir sagatavojusi un nosūtījusi ZAAO veidojošo pašvaldību domēm izskatīšanai iesniegumu par nepieciešamajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā 2011.gadam. ZAAO jau informēja, ka 2010.gada 17.sptembra dalībnieku sapulcē tika …

Attīstības speciālisti modelē novadu nākotni

2PURR seminar in Amata 2010 004010. g. 15. oktobrī  Amatas novada domē  Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Amatas novadu rīkoja  semināru par lauku novadu attīstības potenciālu , kurā pulcējās 15  plānotāji un attīstības speciālisti no bijušā Cēsu rajona pašvaldībām.  Semināra mērķis bija palīdzēt noteikt lauku …

Zaļo karogu šogad saņems 42 Latvijas Ekoskolas

Četrdesmit divas Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 29 skolas saņem Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas …

Spāres peciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Reģionālo attīstības fondu (ERAF) plāno īstenot projektu “Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana“,. Projekta kopējā summa LVL 983925.00 no kuriem 85% ir ERAF, bet 15% pašvaldības finansējuma apjoms.

Projekta mērķis ir uzlabot …

Britu padome uzsāk projektu “Darbigas kopienas”

Projekts „Darbīgās kopienas” piedāvā jaunas zināšanas un iespējas kopienu attīstībai

Līdz 2010.gada 20.oktobrim Britu padome Latvijā aicina pieteikties projektā „Darbīgās kopienas” dažādu Latvijas reģionu, profesiju, vecuma grupu, organizāciju un kopienu pārstāvjus, kurus interesē savas kopienas vai dzīves vietas attīstība, kuri

Sākas pieteikšanās uz ES atbalstu vētrās un ugunsgrēkos izpostīto mežu atjaunošanai

Šās vasaras negaiss un stiprās  vēja brāzmas, kas sasniedza vētras spēku,  nodarījušas ievērojamus postījumus Latgales un Vidzemes mežos. Meža īpašniekiem, kuru mežaudzes ir iznīcinātas ugunsgrēku, vējlauzes vai vējgāzes ietekmē, ES atbalsta pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu

Nītaures ciematā sakārtos ūdensaimniecību

Amatas novada dome ir saņēmusi būvatļauju  un noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu ERAF projektā  par ūdensaimniecības sakārtošanu Nītaures pagasta Nītaures ciematā . Par projekta īstenošanu  iedzīvotāji var sazināties ar projekta vadītāju Juri Bērziņu, tālr. 29479008. Pirmā vadības grupas sanāksme   notiks …