Noslēdzies iepirkums “Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana” projekta ietvaros

ERAF projekta Nr.2010/0124/3DP/3.1.3.3.1/10/IPIA/VIAA/003

ES finansētā projekta “Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana“ ietvaros 2011. gada aprīlī noslēdzās iepirkums, kas paredz skolas ieejas mezgla rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu.

Ir noteikts uzvarētājs Amatas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā par “Spāres speciālās …

Amatas novada pašvaldība paraksta sadarbības līgumu ar Olmedo

No 6. līdz 10 .maijam Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte kopā ar Raunas , Jaunpiebalgas novadu vadītājiem , Nītaures vidusskolas skolēniem , Amatas novada speciālistiem , Skujenes uzņēmēju Lieni Margēviču apmeklēja Olmedo pašvaldību Itālijā, lai piedalītos Eiropas savienības programmas …

Tiek aktīvi strādāts pie projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Nītaures pagasta Nītaures ciemā” izpildes

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/054/070

Jau kopš 2010. gada 17.septembra Nītaures ciemā tiek veikti apjomīgi būvdarbi. Līgumsabiedrība  “Būve Wood Line un Halle B“, kas uzvarēja konkursā, veic būvdarbus projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Nītaures pagasta Nītaures ciemā“. Ir veikta puse no Tehniskajā …

Eiropas reģionālās attīstības fonds finansē skolu informatizāciju

Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Valsts izglītības attīstības aģentūras par Izglītības un zinātnes ministrijas iespējamo tālākās rīcības plānu sakarā ar 2011.gada 15.martā bez rezultātiem pārtraukto publiskā iepirkuma procedūru „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības …

Amatas novada pašvaldības īstenotā projekta „Amatas novada Ģikšu saieta nama rekonstrukcija” ietvaros Ģikšu saieta namā drīzumā tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi.

Ir noslēdzies iepirkums „Amatas novada Ģikšu saieta nama rekonstrukcija”, kā rezultātā līguma slēgšanas tiesības ir ieguvis uzņēmums SIA “Būve Wood Line“, kas jau maijā uzsāks saieta nama rekonstrukcijas darbus.

Saieta namā būvfirmas „Būve Wood Line” vadībā tiks veikti ēkas rekonstrukcijas …

Noslēdzies iepirkums projektam “Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana”

logo235622212Otrdien, 29.martā iepirkuma komisija atvēra pretendentu piedāvājumus ES finansētajā projektā “Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana“ būvdarbiem. Pieteikumu atvēršanā piedalījās sešu pretendējošo uzņēmumu pārstāvji.

Amatas novada pašvaldība bija izsludinājusi iepirkumu par tiesībām veikt Spares skolas invalīdu uzbrauktuves un …

„Latvijas Zaļā Punkta” sadarbības partnere „Eko Reverss” aicinājums zemniekiem

„Latvijas Zaļā Punkta” sadarbības partneris „Eko Reverss” līdzīgi kā pagājušajā gadā aicina visus Latvijas zemniekus uzkrāt un nodot pārstrādei :

–          Minerālmēslu maisus

–          Dārzniecībā izmantoto plēvi

–          Lopbarības ietinamo plēvi un sietus

–          Plastmasas kannas

Materiālus izvedam ar savu …