Tiek izstrādāti Vidzemes reģiona ilgtermiņa attīstības scenāriji

LOGO+TIF small

Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Lauku reģionu pievilcīga tēla veidošana” ietvaros tiks izstrādāti Vidzemes reģiona ilgtermiņa attīstības scenāriji. Scenāriju mērķis ir piedāvāt lauku novadiem un pilsētām jaunas idejas, prasmes un zināšanas par jauno reģiona vidi un situāciju, kā arī meklēt veidus, …

Traktortehnikas apskates grafiks 2011. gadā

Grafiku skatīt šeit!

ZM: 2010./2011. gada piena kvota izpildīta veiksmīgi

Tā kā kārtējais piena kvotas gads beidzas 31. martā. Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauksaimniekus pārskatīt piena kvotu izpildi, lai varētu plānot piena kvotu iegādi nākamajam gadam. ZM arī atgādina, ka piena kvotu sistēmas atcelšana ir paredzēta 2015. gadā. līdz ar …

Sadarbībā ar ESF notiek Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un teritorijas plānojuma 2013.-2024. g. izstrādes realizēšana

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF) 2010. gada decembrī uzsāka projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība 1.5.3.2.aktivitāte “ Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana “ “ Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde”“ …

Projektu koordinatora piesaiste sadarbībā ar ESF

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF) 2010. gada decembrī uzsāka projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība 1.5.3.1.aktivitāte “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem“ “Projektu koordinatora piesaiste Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā“ realizēšanu.

Lai paaugstinātu …

Novadu vadītāji tiekas ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Raimondu Vējoni

P2180001118. februārī  Amatas, Jaunpiebalgas , Līgatnes, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas un Vecpiebalgas  novadu vadītāji Cēsīs tikās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru  Raimondu Vējoni un VARAM darbiniekiem, lai runātu par novadiem aktuāliem jautājumiem. Elita Eglīte iepazīstināja ministru ar bijušā Cēsu …

Arī šogad Latvijas ūdenstilpēs tiks ielaists liels skaits zivju mazuļu

Saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2011.-2013. gadam arī 2011. gadā Latvijā paredzēts turpināt zivju resursu mākslīgās atražošanas pasākumus.

2011. gadā Gaujas, Ventas un mazo upju baseinos kopā tiks ielaisti  5,04 miljoni zivju (lašu, taimiņu, līdaku, nēģu, strauta …

 

Aktuālākā informācija par Covid-19 izplatības ierobežošanu, pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu Amatas novadā šeit