Sveiciens Līgo svētkos

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.

Sveicieni Līgo svētkos un Jāņu dienā visām novada LĪGĀM un JĀŅIEM!

Novada ļaudīm priecīgus Līgo svētkus un Jāņu dienu! Saulainu, jauku un ražīgu vasaru!

Amatas novada

Finanšu komitejas sēde 16. jūnijā

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

FINANŠU KOMITEJAS

SĒDES

16.06.2011.

Plkst.14.00

(Amatas novada Drabešu internātpamatskolā mājturības klasē)

DIENAS KĀRTĪBA

1. Par Drabešu internātpamatskolas darbību un plānotajiem remontdarbiem.

S. Čemme

2. Par bibliotēkas pārcelšanu no Drabešu muižas telpām un nepieciešamajiem ieguldījumiem skolā …

Latvijas Pašvaldību savienības delegācija viesojās Azerbaidžānā

No 5.-9.jūnijam Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) delegācija priekšsēža Andra Jaunsleiņa vadībā viesojās Azerbaidžānā. Vizītes mērķis – veicināt sadarbību pašvaldību līmenī un pieredzes apmaiņu. Vizītes laikā LPS delegācija apmeklēja Azerbaidžānas pašvaldības, ar kurām Latvijas pašvaldības veido draudzīgus sakarus un partnersadarbību dažādās …

Amatu apmeklē ilggadējie sadarbības partneri no Kindas pašvaldības Zviedrijā + FOTO

 

No 26. līdz 28. maijam Amatas novadā viesosies sadarbības partneri no Kindas pašvaldības Zviedrijā . Delegācijas sastāvā ir :

Eddie Nasstrom, mērs, pilsētas domes priekšsēdētājs
Pia Tingvall, domes priekšsēdētāja vietniece
Anders Ljung, izpildinstitūcijas vadītājs
Anders Lind, direktors
Ture Goransson, …

Detalplānojuma izstrāde Nītaures pagasta īpašumiem “Lejas Riekstiņi” un “Mazriekstiņi”

„Paziņojam, ka Amatas novada pašvaldība 20.04.2011. pieņēma lēmumu „Par grozījumiem Cēsu rajona Nītaures pagasta padomes 2009.gada 26.jūnija lēmumā Nr.6 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem „Lejas Riekstiņi” un „Mazriekstiņi” Nītaures pagastā” un detālplānojuma pirmās redakcijas zemes gabaliem  „Lejas Riekstiņi” un

Noslēdzies iepirkums “Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana” projekta ietvaros

ERAF projekta Nr.2010/0124/3DP/3.1.3.3.1/10/IPIA/VIAA/003

ES finansētā projekta “Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana“ ietvaros 2011. gada aprīlī noslēdzās iepirkums, kas paredz skolas ieejas mezgla rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu.

Ir noteikts uzvarētājs Amatas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā par “Spāres speciālās …

Amatas novada pašvaldība paraksta sadarbības līgumu ar Olmedo

No 6. līdz 10 .maijam Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte kopā ar Raunas , Jaunpiebalgas novadu vadītājiem , Nītaures vidusskolas skolēniem , Amatas novada speciālistiem , Skujenes uzņēmēju Lieni Margēviču apmeklēja Olmedo pašvaldību Itālijā, lai piedalītos Eiropas savienības programmas …