Uzņēmēji un pašvaldības var piedalīties projektos

Piektdien, 24.septembrī, Elita Eglīte piedalījās  Latvijas Pašvaldību savienības (LPS), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latvijas Darba devēju konfederācijas , Ārlietu ministrijas  un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā kopīgi rīkotajā  seminārā „ES attīstības sadarbības politika – finansējuma iespējas Latvijas pašvaldībām un uzņēmējiem” …

Par atbalstu nometņu un to dalībnieku salidojuma organizēšanā

Pateicoties Latvijas Bērnu fonda un Latvijas Televīzijas kopīgi rīkotai labdarības akcijai „NEPAEJ GARĀM” šajā gadā ir izdevies noorganizēt 26 nometnes 650 bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem ratiņkrēslos, ar cerebrālo trieku, audžuģimeņu bērniem, neredzīgajiem un vājredzīgajiem bērniem.

Priecājamies, ka papildus labdarības …

Novada vadība viesojās Itālijā

P1080033No 2.līdz 6.septembrim Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, izpilddirektors Māris Timermanis, deputāti Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa , domes darbinieki Dina Dombrovska un Rita Merca apmeklēja Olmedo pašvaldību Itālijā, lai piedalītos Eiropas savienības programmas ,, Eiropa pilsoņiem” finansētā  projektā ,,Pilsētas …

Amatas pašvaldība iesniedz jaunu projektu

6. septembrī  Amatas pašvaldība iesniedz projekta pieteikumu Vides ministrijā par pašvaldības ēku siltināšanu Eiropas savienības programmas aktivitātē,, Klimata izmaiņas un CO 2 gāzes emisijas samazināšana”. Projekta ietvaros plānots siltināt Zaubes pamatskolas , Drabešu internātpamatskolas  un Amatas pamatskolas Ieriķu skolas ēku. …

Lauku atbalsta dienests uzsāk neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) paziņo, ka no 2010.gada 1.septembra tiek uzsākta neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošana.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 7. un 8.daļu un 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka …

Apgūst Eiropas valstu pieredzi sociālajā jomā

No 2.līdz 6.septembrim Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, izpilddirektors Māris Timermanis, deputāti Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa , domes darbinieki Dina Dombrovska un Rita Merca apmeklē Olmedo pašvaldību Itālijā, lai piedalītos Eiropas savienības programmas ,, Eiropa pilsoņiem” finansētā  projektā ,,Pilsētas …

Kindas pašvaldība no Zviedrijas apstiprina vēlmi sadarboties arī turpmāk

Amatas novads ilgstoši sadarbojas ar Kindas  pašvaldību Zviedrijā. Līgums parakstīts 1999. gadā.  Abas pašvaldības ir piedalījušās Zviedrijas demokrātijas , sociālajos , ģeogrāfisko informācijas sistēmu  projektā, notikuši vairāki politiķu un speciālistu apmaiņas braucieni , lai vairāk uzzinātu viens par otru.

2009. …