Nītaures ciematā sakārtos ūdensaimniecību

Amatas novada dome ir saņēmusi būvatļauju  un noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu ERAF projektā  par ūdensaimniecības sakārtošanu Nītaures pagasta Nītaures ciematā . Par projekta īstenošanu  iedzīvotāji var sazināties ar projekta vadītāju Juri Bērziņu, tālr. 29479008. Pirmā vadības grupas sanāksme   notiks …

Uzņēmēji un pašvaldības var piedalīties projektos

Piektdien, 24.septembrī, Elita Eglīte piedalījās  Latvijas Pašvaldību savienības (LPS), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latvijas Darba devēju konfederācijas , Ārlietu ministrijas  un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā kopīgi rīkotajā  seminārā „ES attīstības sadarbības politika – finansējuma iespējas Latvijas pašvaldībām un uzņēmējiem” …

Par atbalstu nometņu un to dalībnieku salidojuma organizēšanā

Pateicoties Latvijas Bērnu fonda un Latvijas Televīzijas kopīgi rīkotai labdarības akcijai „NEPAEJ GARĀM” šajā gadā ir izdevies noorganizēt 26 nometnes 650 bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem ratiņkrēslos, ar cerebrālo trieku, audžuģimeņu bērniem, neredzīgajiem un vājredzīgajiem bērniem.

Priecājamies, ka papildus labdarības …

Novada vadība viesojās Itālijā

P1080033No 2.līdz 6.septembrim Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, izpilddirektors Māris Timermanis, deputāti Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa , domes darbinieki Dina Dombrovska un Rita Merca apmeklēja Olmedo pašvaldību Itālijā, lai piedalītos Eiropas savienības programmas ,, Eiropa pilsoņiem” finansētā  projektā ,,Pilsētas …

Amatas pašvaldība iesniedz jaunu projektu

6. septembrī  Amatas pašvaldība iesniedz projekta pieteikumu Vides ministrijā par pašvaldības ēku siltināšanu Eiropas savienības programmas aktivitātē,, Klimata izmaiņas un CO 2 gāzes emisijas samazināšana”. Projekta ietvaros plānots siltināt Zaubes pamatskolas , Drabešu internātpamatskolas  un Amatas pamatskolas Ieriķu skolas ēku. …

Lauku atbalsta dienests uzsāk neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) paziņo, ka no 2010.gada 1.septembra tiek uzsākta neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošana.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 7. un 8.daļu un 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka …

Apgūst Eiropas valstu pieredzi sociālajā jomā

No 2.līdz 6.septembrim Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, izpilddirektors Māris Timermanis, deputāti Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa , domes darbinieki Dina Dombrovska un Rita Merca apmeklē Olmedo pašvaldību Itālijā, lai piedalītos Eiropas savienības programmas ,, Eiropa pilsoņiem” finansētā  projektā ,,Pilsētas …