Amatas pašvaldība iesniedz jaunu projektu

6. septembrī  Amatas pašvaldība iesniedz projekta pieteikumu Vides ministrijā par pašvaldības ēku siltināšanu Eiropas savienības programmas aktivitātē,, Klimata izmaiņas un CO 2 gāzes emisijas samazināšana”. Projekta ietvaros plānots siltināt Zaubes pamatskolas , Drabešu internātpamatskolas  un Amatas pamatskolas Ieriķu skolas ēku. …

Lauku atbalsta dienests uzsāk neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) paziņo, ka no 2010.gada 1.septembra tiek uzsākta neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošana.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 7. un 8.daļu un 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka …

Apgūst Eiropas valstu pieredzi sociālajā jomā

No 2.līdz 6.septembrim Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, izpilddirektors Māris Timermanis, deputāti Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa , domes darbinieki Dina Dombrovska un Rita Merca apmeklē Olmedo pašvaldību Itālijā, lai piedalītos Eiropas savienības programmas ,, Eiropa pilsoņiem” finansētā  projektā ,,Pilsētas …

Kindas pašvaldība no Zviedrijas apstiprina vēlmi sadarboties arī turpmāk

Amatas novads ilgstoši sadarbojas ar Kindas  pašvaldību Zviedrijā. Līgums parakstīts 1999. gadā.  Abas pašvaldības ir piedalījušās Zviedrijas demokrātijas , sociālajos , ģeogrāfisko informācijas sistēmu  projektā, notikuši vairāki politiķu un speciālistu apmaiņas braucieni , lai vairāk uzzinātu viens par otru.

2009. …

Amatas novada delegācija viesojas Krasnojarskā

Amatas novada delegācija no 7. – 17. augustam apmeklē Krasnojarskas novadu pēc Krasnojarskas latviešu biedrības “Dzintars” uzaicinājuma.

13. augustā plānota tikšanās ar Krasnojarskas novada vadību.

Delegācijas sastāvā Amatas novada pašvaldību pārstāv domes priekšsēdētāja E. Eglīte un deputāts, labiekārtošanas nodaļas vadītājs …

Azerbaidžānas viesi sajūsmā par redzēto Amatā

IMG_042730. jūlijā Amatas novadu apmeklēja Azerbaidžānas pašvaldību vadītāju delegācija. Programma bija ļoti piesātināta. Rīta pusē bija tikšanās novada domes ēkā ,,Ausmas”ar deputātiem, uzņēmējiem  un domes darbiniekiem. Novada domes priekšsēdētāja iepazīstināja ar Amatas novadu, notika spraiga diskusija par abu valstu  politisko …

Mums kopā būs iet…

Amatas gada jubileja 006

Piektdien, 2. jūlijā  Amatas novada ,,Ausmās”pulcējās  vairāk kā 50 novada domes darbinieku , lai svinētu jaunā Amatas novada pirmo gadadienu. Lielais klātesošo cilvēku pulks liecināja par atzinību novada vadībai un deputātiem , jo  gada laikā ir paveikts ļoti daudz, lai …