Par pieteikšanos pārtikas pakām

Ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā (ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada pavasara semestra beigām), katrs Amatas novadā deklarētais 1.-12. klašu skolēns no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm (t. sk., audžuģimenēm) tiek nodrošināts ar pārtikas paku.

Pārtikas paku saņemšanai

Amatas novada pašvaldības darbs ārkārtas situācijas laikā

Amatas novada pašvaldībā joprojām ir pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē. Novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, pakalpojumi tiek sniegti attālināti.

Katru nedēļu tiešsaistē norisinās vadības sēdes, kurās piedalās arī deputāti.

Pašvaldībā strādā vēl viens IT speciālists, kurš visiem darbiniekiem nodrošina veiksmīgu darbu …

Biedrība “Nītaureņi” palīdz koordinēt un veic brīvprātīgo darbu Nītaurē un citur Amatas novadā

Biedrība “Nītaureņi” palīdz koordinēt un veic brīvprātīgo darbu Nītaurē un citur Amatas novadā, lai palīdzētu Covid-19 inficētajām personām un kontaktpersonām, lai piegādātu pārtiku, zāles un nodrošinātu cita veida palīdzēsim. Lai pieteiktu palīdzību nepieciešams reģistrēties mājās mājaslapā: www.paliec-majas.lv

Vairāk par biedrību …

Speciālās izglītības iestādes “Spāres pamatskolas” izglītojamajiem tiks nodrošinātas pārtikas pakas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) 4.3. punktu kopš 2020. gada 13. marta mācības valstī visās vispārējās izglītības iestādēs notiek attālināti, līdz ar to netiek nodrošināta arī bērnu …

Amatas novada dome vēl Gaišas un saulainas Lieldienas!

Pašvaldība izsniegs pārtikas pakas 1.-12. klašu skolēnam no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

Amatas novada ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā (ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada pavasara semestra beigām) nodrošināt katram Amatas novadā deklarētajam 1.-12. klašu skolēnam no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm (t. sk., audžuģimenēm) pārtikas

 

Aktuālākā informācija par Covid-19 izplatības ierobežošanu, pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu Amatas novadā šeit