„Zaubes savvaļas kulinārā festivāla 2019” biļešu cenas

Apstiprinātas sekojošas „Zaubes savvaļas kulinārā festivāla 2019” cenas

1.Ieejas biļetes festivāla teritorijā:

Pieaugušie: 5,00 euro,
Bērni (7-18 gadi): 2,00 euro,
Pirmskolas vecuma bērni (līdz 6 gadiem, ieskaitot): bezmaksas.

2. Zaļumballe: 3,00 euro.

3. Amatas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem …

Izmantojot Pilsonības un lietu pārvaldes mājas lapas materiālus informējam novada iedzīvotājus

Izmantojot
Pilsonības un lietu pārvaldes mājas lapas materiālus informējam novada
iedzīvotājus par:

 1. Kārtību, kādā personas norāda dzīvesvietas adresi ārzemēs;
 2. Iespēju elektroniski deklarēt dzīvesvietu Latvijā;
 3. Par iespējām saņemt informāciju par personas nekustamajā īpašumā
  (dzīvojamā mājā vai dzīvoklī) deklarētajām personām;
 4. Par e-pakalpojumu

Semināri un aktivitātes Skujenes Viedajā ciemā februārī

Datums,
laiks
Vieta Pasākums
2019. gada 5. februāris
plkst. 11:00
Skujenes Viedais ciems Latvijas lauku
konsultāciju centra
(LLKC) seminārs parLAD atbalsta
iespējām
(deklarācijas, nosacījumi pretendēšanai uz
atbalstu, konsultāciju
un Jauniešu projekti).  
2019.gada 13.februāris
plkst. 11:00
Skujenes Viedais ciems Cēsu

Termometra stabiņam noslīdot līdz -20 grādiem, bērni līdz 12 gadu vecumam var neapmeklēt skolu

Termometra stabiņam noslīdot līdz -20 grādiem pēc Celsija, bērni līdz 12 gadu vecumam var neapmeklēt skolu, savukārt pārējie izglītojamie var nedoties uz skolu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -25 grādiem.

Šādi nosacījumi atrunāti Ministru kabineta noteikumos un attiecas uz …

Amatas novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu

Amata pienākumi:

 • Sniegt
  klientam un ģimenei palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā.
 • Novērtēt
  klientu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības.
 • Sniegt
  sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir
  bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām,

PAŠVALDĪBU IESTĀDES “AMATAS, JAUNPIEBALGAS, LĪGATNES, PĀRGAUJAS UN RAUNAS NOVADU BĀRIŅTIESAS” UZRAUDZĪBAS PADOME IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATAM

Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata galvenie pienākumi:

 • Vada un nodrošina Amatas,
  Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas darbību
  atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un
  Raunas novadu bāriņtiesas nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • Kontrolē bāriņtiesas noteikto funkciju
  un uzdevumu izpildi;

VID aicina darba devējus līdz 2019.gada 1.februārim iesniegt informāciju par darbiniekiem izmaksātajām summām

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk
– VID) atgādina, ka visiem darba devējiem līdz 2019.gada 1.februārim ir
jāiesniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (turpmāk – paziņojums)
2018.gadā, ja darba attiecības bijušas līdz 2018.gada 31.decembrim.

Savlaicīga un korekta šāda
paziņojuma iesniegšana ir …