Vienotais klientu apkalpošanas centrs

Amatas novada pašvaldība atgādina, ka Nītaurē “Pagasta ēkā” darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).

Tālrunis: 66954805, 26390709
E-pasta adrese: amata@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC darbu nodrošina Inese Varekoja.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
8.00-12.00 un 12.30-18.00
8.00-12.00 un 12.30-17.00
8.00-12.00 un 12.30-17.00…

APSTIPRINĀTS 2018 GADA BUDŽETS

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā  nodrošina   savu   autonomo  funkciju   izpildi,   kā   arī   veic   ekonomisko  un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Amatas novada pašvaldības budžets 2018.gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, ”Par pašvaldībām”, „Par budžetu …

Ineses Rozes ikgadējā “Ģikšu danču nakts” atskaite

Tā, atkal tas brīdis ir pienācis un stunda ir situsi, Ģikšu danču nakts ir pagājusi un jāatskaitās sev, tautai un cilvēcei. Viegli nav, Rožu Andris no paša rīta jau kaut kur aizbrauca – teica, ka uz darbu.
Vakar padiskutējām ar …

Amatas novada pašvaldība izsludina

Nekustamā īpašuma “Pie Spilvām” Skujenes pagastā, Amatas novadā ar zemes gabala platību 19.08 ha un kadastra apzīmējumu 42780120049, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā  vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par Zemes gabala …

Amatas novada pašvaldība izsludina

Kustamās mantas, kokmateriāls krautuvē, kopējā apjomā līdz 748m3, kas atrodas Amatas novada Zaubes pagastā, NĪ “Tērces”, kad. Nr.4296 006 0062,  izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā vai Amatas novada domē. Sīkāka …

PIeņemti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit: saistosie_25.10.2017._Nek_ip_nod
Iesnieguma forma par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu: iesnieguma forma saistosie_25.10.2017._Nek_ip_nod