Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora amatā vienbalsīgi apstiprināts Kaspars Auziņš

Ceturtdien, 16.septembrī, īpaši sasauktā ārkārtas Cēsu novada domes sēdē vienbalsīgi par pašvaldības izpilddirektoru tika apstiprināts Kaspars Auziņš.
Domes sēdes laikā deputāti uzklausīja izpilddirektora amata kandidātu, kurš stāstīja par viņa redzējumu pašvaldības procesu organizēšanai, personāla vadībai, stratēģiskajai attīstībai u.tml. Par K.Auziņa …

Par nekustamā īpašuma “Viļumi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680120065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680120081 un kopējo platību 5,31 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu …

Par nekustamā īpašuma “Aličas” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460040229, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460040226 un kopējo platību 0,3612 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi …

Aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS JOMĀ

NĪTAURES MŪZIKAS UN MĀKSLAS PAMATSKOLA

aicina pievienoties savai saimei
DIREKTORA VIETNIEKU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS JOMĀ

 

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas 844.80 EUR
CV un izglītību apliecinošus dokumentus iesniegt elektroniski: amata@amata.lv

 

Sīkāka informācija: 26599056

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Cēsu novada pašvaldība meklē
pašvaldības izpilddirektoru

Mēs aicinām darbā Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru, kurš vai kura spēj veiksmīgi vadīt komandu un dot ieguldījumu attīstot Cēsu novadu.

Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsu novadam augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Izpilddirektora galvenie

Par māksājumu veikšanu

Atgādinām, ka maksājumi turpmāk jāveic Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei, pārējie rekvizīti – reģistrācijas numurs un bankas kontu numuri – nemainās.

Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes rekvizīti:

Adrese: “Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101
Tālrunis: 64127935 ; Fakss: 64127942

Par samaksas veikšanu Amatas apvienības pārvaldes kasēs

Lai nodrošinātu 10.06.2020. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma nosacījumu izpildi, informējam, ka Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes kasēs skaidras naudas un maksājumu karšu iemaksas netiek nodrošinātas laika posmā no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 12.jūlijam.