Amatas apvienības aktualitātes aprīlī

Pasākumi

Skujenes Tautas nams 1.aprilī plkst.19.00 aicina uz pasākumu “Sirdī pavasari!”. Kopā pabūt aicina Skujenes amatierteātris un Ģikšu līnijdejotājas. Pasākums pie galdiņiem.

Pašdarbības kolektīvu koncerts “Vilksim košu zīda jostu apkārt savu tēvu zem’” Amatas kultūras centrā 9.aprīlī plkst.18.00.

Lieldienu lustes …

Pašdarbības kolektīvi turpina radīt!

Neraugoties uz pandēmiju un citām problēmām, pašdarbības kolektīvi Amatā turpina aktīvu darbību, un var droši teikt: mūsu kolektīvi turpina radīt! Pašdarbības kolektīvi turpina radīt!

Zaubē

Zaubes pagasta pasākumu organizatore Sandra Eglīte stāsta, ka Zaubē pašlaik aktīvi darbojas četri pašdarbības kolektīvi …

Nītaurē aizvadīta iedzīvotāju kopsapulce

Nītaures kultūras namā, 17. martā norisinājās Nītaures pagasta iedzīvotāju kopsapulce. Sapulces laikā iedzīvotāji tika informēti par izmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas, iepazīstināti ar Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas tehnisko projektu kā arī saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. 

Tajā

Darba vakance Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā

Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks aicina savā komandā Tūrisma un komunikācijas speciālistu! 

Darbs kādam, kurš vēlas augt!

Darbs dinamiskā, mūsdienīgā un kultūrvēsturiskā vidē.

Galvenie darba pienākumi:

  • Koordinēt un veicināt tūrisma attīstību Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā un Āraišu kultūrainavas apvidū;
  • Veicināt sadarbību

Par nekustamā īpašuma “Raķeļi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Raķeļi”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780090062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780090060 un platību 5,77 ha, tai skaitā meža zeme 2,73 ha ar mežaudzi, elektronisko

Par nekustamā īpašuma “Jēriņi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jēriņi”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780090061, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780090022 un platību 6,06 ha, tai skaitā meža zeme 2,87 ha ar mežaudzi, elektronisko

Par nekustamā īpašuma “Jaunā iela 22” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunā iela 22”, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680060209, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060205 un platību 0,3729 ha, uz kuras atrodas būve (katlu māja) …