Pieteikšanās darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās 13. Saeimas vēlēšanām

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi,  Saeimas vēlēšanu likumu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 25.01.2013. apstiprināto Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, Amatas novada vēlēšanu komisija no 2018. gada 06.

MILITĀRĀS MĀCĪBAS AR KAUJAS ŠAUŠANU DRABEŠU POLIGONĀ AUGUSTĀ

NBS objektā “Poligons”, notiks militāras mācības ar kaujas šaušanu sekojošos laikos:

01.08. – 03.08. no plkst. 13:00 līdz 17:00
10.08. no plkst. 09:00 līdz 17:00
13.08. – 16.08. no plkst. 08:00 līdz 17:00

 

Selga Sproģe
Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru …

Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Amatas novada pašvaldība paziņo, ka 2018.gada 20.jūnijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.8 1.§) “Par Amatas novada 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 “Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” atcelšanu”. Ar saistošajiem noteikumiem …

Aicinājums 22. jūnijā izkārt Latvijas valsts karogu

Aicinājums novada iedzīvotājiem, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem Cēsu kauju gadadienā 2018. gada 22. jūnijā, kā arī turpmākajos gados 22. jūnijā pie dzīvojamam mājām un pašvaldības ēkām izlikt (pacelt) Latvijas valsts karogu arī pašvaldību domēm citos novados, kuros arī ir risinājušies …

UZZINI AMATAS NOVADA DOMES ĒKAS STĀSTU!

Ir dzirdēts teiciens „bez pagātnes nav nākotnes”. Piekrītot domai, kas pausta šajā apgalvojumā, Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeju ir veikusi ēkas „Ausmas” vēstures izpēti. Ir sagatavota gan ekspozīcija, gan stāsts par to, ko esam uzzinājuši.…

Par publiskās apspriešanas izsludināšanu saistošo noteikumu projektam “Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Amatas novadā”.

Pašvaldība izsludina publisko apspriešanu sagatavotajiem pašvaldības sasitošajiem noteikumiem “Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Amatas novadā”.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit.

Priekšlikumus, ierosinājumus vai iebildes saistošo noteikumu redakcijai varat nosūtīt uz Amatas novada pašvaldības e-pastu: amatasdome@amatasnovads.lv, vai pastā Amatas novada …