Nītaurē aizvadīta iedzīvotāju kopsapulce

Nītaures kultūras namā, 17. martā norisinājās Nītaures pagasta iedzīvotāju kopsapulce. Sapulces laikā iedzīvotāji tika informēti par izmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas, iepazīstināti ar Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas tehnisko projektu kā arī saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. 

Tajā

Darba vakance Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā

Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks aicina savā komandā Tūrisma un komunikācijas speciālistu! 

Darbs kādam, kurš vēlas augt!

Darbs dinamiskā, mūsdienīgā un kultūrvēsturiskā vidē.

Galvenie darba pienākumi:

  • Koordinēt un veicināt tūrisma attīstību Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā un Āraišu kultūrainavas apvidū;
  • Veicināt sadarbību

Par nekustamā īpašuma “Raķeļi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Raķeļi”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780090062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780090060 un platību 5,77 ha, tai skaitā meža zeme 2,73 ha ar mežaudzi, elektronisko

Par nekustamā īpašuma “Jēriņi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jēriņi”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780090061, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780090022 un platību 6,06 ha, tai skaitā meža zeme 2,87 ha ar mežaudzi, elektronisko

Par nekustamā īpašuma “Jaunā iela 22” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunā iela 22”, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680060209, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060205 un platību 0,3729 ha, uz kuras atrodas būve (katlu māja) …

Informācija Agras ciema iedzīvotājiem par izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” paziņojums Drabešu pagasta Agras ciema iedzīvotājiem par izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā.

Pamatojoties uz Cēsu novada domes lēmumu par Cēsu novada Drabešu pagasta Agras ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu un ūdensapgādes sistēmas nodošanu SIA “VINDA”, sākot ar 2022.gada 1.aprīli …

Iedzīvotāju kopsapulce Nītaurē, 17.martā

Amatas apvienības pārvalde aicina Nītaures pagasta iedzīvotājus uz kopsapulci 17.martā plkst.18.00. Kopsapulce norisināsies klātienē, Nītaures kultūras namā.

Sapulces plāns:

  • Tikšanās ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu, Amatas apvienības pārvaldes vadītāju p.i. Elitu Eglīti un pārvaldes speciālistiem.
  • Iepazīšanās ar Nītaures