MAKSAS PAKALPOJUMI AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ, TĀS STRUKTŪRVIENĪBĀS UN IESTĀDĒS

Skatīt šeit!

Amatas novads saņem jaunu autobusu skolēnu pārvadāšanai

12. novembrī Amatas novada pašvaldībā bija priecīgs notikums, jo tika piegādāts jauns 18 -vietīgs autobuss skolēnu pārvadāšanai.

Līdz ar Amatu  3  autobusus tad pat saņēma arī Gulbenes un Alūksnes pašvaldības.

Autobusu piegāde notiek Latvijas–Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Pašvaldību aktivitāšu …

Novada domē strādās projektu koordinators

10. novembrī Amatas novada domes vadība parakstīs vienošanos  ar  Valsts reģionālās attīstības aģentūru par  Eiropas sociālā fonda finansētā projekta “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ieviešanu, kura rezultātā Amatas novada domē darbu uzsāks  projektu koordinators. Projekts apmaksās koordinatora darbu …

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifos nākošajam gadam

Vides likumdošanas prasību ievērošana ietekmē atkritumu apsaimniekošanas maksu

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) ir sagatavojusi un nosūtījusi ZAAO veidojošo pašvaldību domēm izskatīšanai iesniegumu par nepieciešamajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā 2011.gadam. ZAAO jau informēja, ka 2010.gada 17.sptembra dalībnieku sapulcē tika …

Attīstības speciālisti modelē novadu nākotni

2PURR seminar in Amata 2010 004010. g. 15. oktobrī  Amatas novada domē  Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Amatas novadu rīkoja  semināru par lauku novadu attīstības potenciālu , kurā pulcējās 15  plānotāji un attīstības speciālisti no bijušā Cēsu rajona pašvaldībām.  Semināra mērķis bija palīdzēt noteikt lauku …

Zaļo karogu šogad saņems 42 Latvijas Ekoskolas

Četrdesmit divas Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 29 skolas saņem Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas …

Spāres peciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Reģionālo attīstības fondu (ERAF) plāno īstenot projektu “Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana“,. Projekta kopējā summa LVL 983925.00 no kuriem 85% ir ERAF, bet 15% pašvaldības finansējuma apjoms.

Projekta mērķis ir uzlabot …