Amatas novads uzsāk jaunu Eiropas savienības līdzfinansētu projektu

Pēc Ostfoldas reģiona padomes , Norvēģija , uzaicinājuma  Amatas novada pašvaldība kļuva par partneri vērienīgā Eiropas savienības ,, Progress”programmas līdzfinansētā projektā

,,Sociālās , dzimumu un ekonomiskās  nevienlīdzības  mazināšana   veselības jomā . Pašvaldību  stratēģijas, darbība un iespēju plānošana”

Projekta partneri ir…

Amatas novada pašvaldība aicina pieteikties uz projektu koordinatora vietu

Amatas novada pašvaldība līdz 2010.gada 10.decembrim plkst. 17:30 aicina pieteikties uz projektu koordinatora vietu ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” īstenošanai (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/ VRAA/011)

Prasības pretendentam:

  • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (ekonomika,

Atgriežoties no Itālijas…

kopbilde no SardinijasNo 15. līdz 19. novembrim kopā ar astoņiem Latvijas jauniešiem devos uz semināru Olmedo pilsētiņā Sardīnijas salā Itālijā. No Latvijas delegācijas bija četri Amatas novada pārstāvji – Amatas novada domes Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs, sociālā …

12. novembrī diena lauku sētā

Amatas novada Drabešu sākumskolas skolēni, skolotājas un vecāki devās ciemoties uz Priekuļu novadu pie ,,Krūmiņu” saimnieces Ainas Tarāsovas, lai caur seno latviešu tradīcijām izjustu rudens ienākšanu lauku sētā. Saimniece mūs sagaidīja jau mājas pagalmā – smaidīga un laipna, uzposusies latviešu …

MAKSAS PAKALPOJUMI AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ, TĀS STRUKTŪRVIENĪBĀS UN IESTĀDĒS

Skatīt šeit!

Amatas novads saņem jaunu autobusu skolēnu pārvadāšanai

12. novembrī Amatas novada pašvaldībā bija priecīgs notikums, jo tika piegādāts jauns 18 -vietīgs autobuss skolēnu pārvadāšanai.

Līdz ar Amatu  3  autobusus tad pat saņēma arī Gulbenes un Alūksnes pašvaldības.

Autobusu piegāde notiek Latvijas–Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Pašvaldību aktivitāšu …

Novada domē strādās projektu koordinators

10. novembrī Amatas novada domes vadība parakstīs vienošanos  ar  Valsts reģionālās attīstības aģentūru par  Eiropas sociālā fonda finansētā projekta “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ieviešanu, kura rezultātā Amatas novada domē darbu uzsāks  projektu koordinators. Projekts apmaksās koordinatora darbu …