Audiovizuālie un digitālie risinājumi Latvijā: uzņēmējdarbība un mārketings tehnoloģiju laikmetā.


Interreg4_EU

Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā (Medi@TIC)
14. augustā Vidzemes plānošanas reģiona projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) komanda aicina visus, kuriem interesē digitālie mediji, mobilās aplikācijas, datorspēles, kino montāža, datorgrafika jeb viss, kas saistīts ar …