AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU lietotāju, pārdevēju ZINĀŠANU ATJAUNOŠANAS apmācības

Neformālās izglītības centrs FORTE piedāvā  AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU lietotāju, pārdevēju ZINĀŠANU ATJAUNOŠANAS apmācības  Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta semināru zālē no pl.9.00 (Zinātnes ielā 2, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads)2015.gada     11.februārī,  11.martā, 15.aprīlī

maksa personai -30.00 euro
Organizējam apmācības arī …

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāle aicina visus interesentu tikties EURES konsultantiem

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāle aicina visus interesentus 13.novembrī uz tikšanos ar Igaunijas, Lietuvas un Norvēģijas nodarbinātības dienestu EURES konsultantiem. Būs iespēja saņemt informāciju par dzīves, darba un darba tirgus apstākļiem šajās valstīs, iesaistīties diskusijās un individuāli aprunāties ar katru …

Aicina pieteikties bezmaksas kursiem par uzņēmuma attīstību un korporatīvo sociālo atbildību

DARBA KĀRTĪBA

PIETEIKUMA ANKETA

Šogad vēl pēdējo reizi Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem visā Latvijā piedāvā bezmaksas mācību programmas. Sadarbībā ar Ogres biznesa un inovāciju centru aicinām …

Vietējo uzņēmumu attīstības veicināšanai programmas “Latvijas Zelts” nākamā pieteikumu pieņemšanas kārta

Latvijas Zelts 2014Latvijai ir svarīgi jebkādi uzņēmumi, kas darbojas Latvijā, godprātīgi maksā nodokļus, nodrošina darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un veicina valsts attīstību, taču šī brīža ekonomiskās situācijas kontekstā īpaša uzmanība jāpievēš un jāizceļ tie, kas ražo un rada pievienoto vērtību Latvijā. Tādēļ

Audiovizuālie un digitālie risinājumi Latvijā: uzņēmējdarbība un mārketings tehnoloģiju laikmetā.


Interreg4_EU

Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā (Medi@TIC)
14. augustā Vidzemes plānošanas reģiona projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) komanda aicina visus, kuriem interesē digitālie mediji, mobilās aplikācijas, datorspēles, kino montāža, datorgrafika jeb viss, kas saistīts ar …