Centrālvidzemes virsmežniecības limita apspriedes sanāksmju grafiks

Amatas nodaļa – vecākais mežzinis Druvis Melderis t:26444065

30.04.2019 Amatas novada pašvaldības telpās plkst. 10:00

Priekuļu nodaļa – vecākais mežzinis Jānis Pētersons t:29182239

02.05.2019 Raunas ielā 4, Cēsis 2.st. konferenču zālē plkst. 13:00

Taurenes nodaļa – vecākais mežzinis Ivars Alksnītis t:226426154

10.05.2019 MMK Vecpiebalga mednieku mājā plkst. 17:00

Ērgļu nodaļa – vecākais mežzinis Raivis Jankavs t:22026155

08.05.2019 Vestienas kultūras nama telpās plkst. 10:00

Cesvaines nodaļa – vecākais mežzinis Normunds Kārkliņš t:29169309

03.05.2019 Centrālvidzemes virsmežniecības telpās plkst. 13:00

Madonas nodaļa – vecākais mežzinis Aldis Bondars t:26439002

29.04.2019 Madonas pilsētas bibliotēkas telpās plkst. 10:00

Centrālvidzemes vcirsmežniecība – inženieris medību jautājumos Andrejs Strods t:26590962

09.05.2019 Centrālvidzemes virsmežniecības telpās plkst. 11:00

Share