Cēsu novada pašvaldība aicina darbā personāla vadītāju

Cēsu novada pašvaldība
aicina pieteikties vakancei
“Personāla vadītājs” (profesijas klasifikatora kods 2423 03)

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai! Mēs meklējam pozitīvu un uz risinājumu atrašanu vērstu personāla vadītāju, kurš vai kura spētu dot ieguldījumu profesionālas komandas veidošanā Cēsu novada pašvaldībā, veicinot pašvaldības darbinieku izaugsmi.
Nepieciešamās kompetences:
 • Augstākā izglītība, kas papildināta ar zināšanām dažādu ar nodarbinātību saistītu jautājumu risināšanā;
 • Pieredze personāla dokumentu izstrādāšanā;
 • Vēlama pieredze personāla vadībā;
 • Darba likuma un citu ar nodarbinātību saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • Zināšanas par personāla atlasi un attīstību;
 • Zināšanas par pašvaldības darbību;
 • Ļoti labas komunikācijas un sadarbības organizēšanas prasmes;
 • Mūsdienām atbilstošas datorprasmes (vēlam pieredze darbā ar vienoto pašvaldību sistēmu “Visvaris”);
 • Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARS-CoV-2).
Galvenie darba pienākumi:
 • Cēsu novada pašvaldības personālpolitikas īstenošana un attīstība;
 • Personāla lietvedības kārtošana – darba tiesisko attiecību procesa dokumentēšana, personāla dokumentus darba tiesisko attiecību nodibināšanai sagatavošana; darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanas uzraudzība; arhivēšanai personāla dokumentācijas sagatavošana u.c.;
 • Personāla datu uzkrāšana, sistematizēšana, analīze un pārskatu sagatavošana;
 • Personāla meklēšana, atlases organizēšana un integrācija organizācijā;
 • Personāla mācību plānošana un attīstības pasākumu organizēšana;
 • Sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem un iestāžu vadītājiem – personāla kompetenču un darba izpildes novērtēšana;
 • Darbinieku konsultēšana un līdzdalība iekšējās komunikācijas procesu organizēšanā.
Mēs piedāvājam:
 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu – 1285 eiro mēnesī;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.
CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Personāla vadītājs” līdz 2021.gada 7.novembrim.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.
Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildu informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā “privātuma politika”.
Share