DATU IEGUVE PAR INVAZĪVO SUGU SPĀNIJAS KAILGLIEMEZI (ARION LUSITANICUS) LATVIJĀ

Ir noslēdzies Vides aizsardzības fonda finansēts projekts „DATU IEGUVE PAR INVAZĪVO SUGU SPĀNIJAS KAILGLIEMEZI (ARION LUSITANICUS) LATVIJĀ” (NR 1-20/43)

Projekta ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izstrādājis Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855) sugas izplatības ierobežošanas plānu, kurš ir atrodams šeit: https://www.daba.gov.lv/upload/File/zin_p/ZIN_P_SIIP_18_Spanijas_kailgliemezis.pdf

Sugas izplatības ierobežošanas plānā ir sniegts ieskats par sugas faktisko izplatību Latvijā, rīcība un pasākumu kopums, kas jāveic apkarojot Spānijas kailgliemezi, kā arī ierobežošanas metožu izvērtējums un sugas ietekme uz apkārtējo vidi.

Ar cieņu,
Iveta Jakubāne

Daugavpils Universitāte
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
e-pasts: iveta.jakubane@biology.lv
Tālr. +371 29888704

Share