Dokumenta ,,Amatas novada izglītības attīstības stratēģija 2018. – 2023. gadam” sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskās apspriešanas plānošanas dokumentam ,,Amatas novada izglītības attīstības stratēģija 2018.-2023.gadam” ietvaros jau notikušas tikšanās ar Nītaures, Ieriķu, Amatas un Skujenes iedzīvotājiem. Uz tikšanos ar novada administrāciju un izglītības pārvaldes speciālistiem bija ieradušies izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi un darbinieki, skolēnu vecāki, deputāti, kultūras darbinieki un citi interesenti. Plānošanas dokumenta izstrādē iesaistītie darbinieki sabiedrībai skaidroja dokumentā iekļautās pamatnostādnes, plānotos sasniedzamos rezultātus un indikatorus, kas to apliecinās. Kā arī kopā ar skolu kolektīviem, speciālistiem, balstoties uz iedzīvotāju aptaujā par izglītības pakalpojuma kvalitāti iegūtajiem datiem un izteiktajiem priekšlikumiem, papildus piesaistot ārējos ekspertus – izstrādāto veicamo uzdevumu plānojumu, lai ikvienā Amatas novada skolā audzēkņiem tiktu nodrošināta gan intelektuālā, gan emocionālā, gan sociālā, gan fiziskā, gan garīgā attīstība, kā arī strādātu profesionāli un inovatīvi pedagogi, kas klasē vienmēr spētu ieiet ar smaidu un ticību savu skolēnu varēšanai.

Noslēgumā tika uzklausīti priekšlikumi plānošanas dokumenta papildināšanai un redigēšanai, sniegtas atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, lai meklētu veiksmīgākos ceļus kvalitatīva izglītības paklapojuma sniegšanai novadā. Maija mēnesī plānotas tikšanās ar Drabešu un Zaubes pagastu iedzīvotājiem.

Share