Drabešu ciemā pabeigts satiksmes uzlabošanas projekts

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde ir pabeigusi investīciju projekta „Amatas novada pašvaldības Drabešu ciema grants ceļu (Drabeši-Lāčkalni, Drabeši- Vējdzirnavas) posmu pārbūve un atjaunošana, paredzot satiksmes organizācijas sakārtošanu” īstenošanu. Projektu, lai tā risinājumi iekļautos Drabešu muižas kultūrvēsturiskajā ainavā, izstrādāja SIA Tomus, bet būvdarbus veica SIA “Karjeru tehnikas noma”.

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam”, katrai pašvaldībai bija iespēja saņemt aizdevumu prioritāra projekta īstenošanai 2021.gadā. Šajā projektā tika plānota satiksmes organizācijas sakārtošana Drabešu ciemā, kur nelielā teritorijā atrodas Drabešu Jaunā pamatskola, Drabešu muiža, kurā darbību īsteno Drabešu muižas Amatu māja un sporta klubs Ašais, kā arī netālu atrodas zemnieku saimniecība “Kalna Pūces”. Attiecīgi ciema teritorijā šobrīd notiek intensīva gājēju (skolnieku, iedzīvotāju), apmeklētāju un zemnieku saimniecības transporta plūsma. Vienlaikus Drabešu ciema ceļi bija ar grants segumu un transportlīdzekļu pārvietošanās radīja putekļus. Veicot ceļu infrastruktūras pārbūvi un atjaunošanu, ir uzlabota gājēju un transporta kustības drošība:

1)            Izbūvēts gājēju celiņš  cauri ciema teritorijai no autobusa pieturas līdz Drabešu muižai un skolas ēkai;

2)            Ierīkots apgaismojums ciema teritorijas un gājēju celiņa apgaismošanai;

3)            Pārbūvēta teritorija pie skolas, ierīkojot stāvlaukumu un pagaidu apstāšanās vietas, lai veiksmīgāk un drošāk organizētu skolēnu pārvietošanos un transporta satiksmi pie skolas;

4)            veikta ciema ceļa posmu atjaunošana un asfaltbetona seguma izbūve, lai novērstu putekļu rašanos.

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde pateicas iedzīvotājiem, skolas personālam un vecākiem par sapratni būvdarbu laikā.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja,
Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes
Projektu vadītāja

Share