Drabešu Jaunā pamatskola aicina iepazīties 20. augustā

Kaut gan vasara ir atpūtas laiks, Drabešu Jaunajā pamatskolā notiek nemitīga rosība. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, atskatāmies uz iepriekšējā mācību gadā paveikto, priecājamies par veiksmīgi nokārtoto akreditāciju. Ieguldītais darbs mums ir stabils pamats turpmākajam darbam, lai virzītos tālāk pa mūsu kopīgi nosprausto attīstības ceļu, un, lai soli pa solim turpinātu sasniegt kopīgi izvirzītos mērķus.

Ir beidzies ilgi gaidītais skolas telpu remonts, kuru katru dienu sagaidīsim arī jaunās mēbeles, lai beidzot varētu iekārtot mājīgas telpas, kas ikvienu rosinās apgūt jaunas zināšanas. Mēs katru dienu savā ceļā satiekam dažādus cilvēkus, un katrs no viņiem kļūst par mūsu dzīves skolotāju, kaut ko mums iemācot un liekot saprast. Arī mūsu skolēni ir mūsu dzīves skolotāji. Katrs bērns ir personība, kuru jāprot saskatīt un attīstīt. To var izdarīt ikviens skolotājs, skolas darbinieks, ģimene, vietējās kopienas cilvēki – šie ir mūsu atslēgas cilvēki kopējā sadarbībā. Katrs skolotājs ir kā bāka, kas ar savu gaismu rāda ceļu, pa kuru iet, un šie ceļi ir tikpat dažādi kā paši skolotāji, taču mūsu prioritāte ir, ejot pa dažādiem ceļiem, sasniegt visiem vienu mērķi – izglītotus, zinātkārus, uz sadarbību vērstus skolēnus, kuri nebaidās no darba, spēj uzņemties atbildību un prot mācīties, jo mācēt mācīties ir visu panākumu atslēga – tieši tāpat kā lietu kārtība. Un lietu kārtībā ir laime un spēks.

Esam veikuši intervijas ar vairākiem mūsu absolventiem un noskaidrojuši, kas ir tās vērtības, kas ļāvušas viņiem veiksmīgi iegūt pamatizglītību mūsu skolā, un kļūt ne tikai par izvēlēto profesiju pārstāvjiem, darba devējiem, bet arī par labiem vecākiem, atbildīgiem un uz sadarbību vērstiem kolēģiem.

Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas mūsu komanda turpinās iesākto personības pilnveides ceļu, apgūstot personīgās līderības programmu, ko iepriekšējā mācību gadā apguva arī vecāko klašu skolēni. Šogad iesākto turpināsim, jau augustā piedaloties divu dienu mācībās, savukārt, no septembra mūsu skolēniem personīgās līderības programma būs pieejama interešu izglītības piedāvājumā. Noteikti saglabāsim arī uzsākto sadarbību ar Amatu māju, kurā spēku smeļas ikviens iedzīvotājs, skolēns, vecāki, kopā izzinot latviskās vērtības. Mēs esam tik stipri, cik stipras ir mūsu saknes, un mēs varam uzlekt tikai tik augstu, cik stiprs ir mūsu pamats, lai atspertos. Nākamajā mācību gadā novēlam mūsu skolēniem, viņu ģimenēm, skolotājiem visstiprāko pamatu, lai kopā sasniegtu mūsu mērķus!

Ja vēlaties iepazīties ar izremontētajām skolas telpām, esiet mīļi gaidīti 20.augustā plkst. 18.00 atvērto durvju dienā! Uz tikšanos!

Māra Skrinda

Drabešu Jaunās pamatskolas direktores vietniece

Share