DRABEŠU JAUNĀS PAMATSKOLAS SKOLĒNI PIEDALĀS IZGLĪTOJOŠĀS NODARBĪBĀS URDĀ

9. martā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” ciemojās 20 Drabešu Jaunās pamatskolas 3. un 4. klases skolēni. Bērni piedalījās izzinošās vides nodarbībās par tēmu “Gaiss” un devās ekskursijā Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) “Daibe”. 

Atkritumu šķirošanas simulācijas laikā tika pārrunāts, kur rodas atkritumi un kāda ir cilvēku izpratne par atkritumu šķirošanu. Bērni šķiroja dažāda veida iepakojumus un pēc tam pārrunāja materiālu sastāvu un atkritumu šķirošanas simulācijas laikā pieļautās kļūdas. Dodoties ekskursijā pa RAAC “Daibe”, skolēni iepazinās ar atkritumu apsaimniekošanas centra darbību, uzzināja, kur nonāk dažāda veida atkritumi. Bērni uzzināja, kā samazināt ikdienā radīto atkritumu daudzumu un izprata otrreizējas materiālu izmantošanas nozīmi. Tāpat tika gūtas zināšanas par to, kāda veida materiālus ir iespējams otrreizēji pārstrādāt. 

Savukārt veicot eksperimentus laboratorijā, bērni praktiski darbojoties noskaidroja, kādas ir gaisa īpašības. Vairāk par gaisa nozīmi dabā bija iespēja uzzināt, dodoties izzinošā ekskursijā pa dabas takām. Skolēni atzina, ka dienas gaitā gan uzzināja jaunu informāciju, gan papildināja jau esošās zināšanas par dabas procesiem un cilvēka ietekmi uz vidi. 


Informāciju sagatavoja:
Diāna Smoļaka, Dabas un tehnoloģiju parks «URDA»
www.urda.lv

Share