„Drabešu muižas muzikanti” festivālā „Dzīvā mūzika”

No 18. līdz 20. oktobrim Rīgā un Cēsīs norosinājās  starptautiskais tautas mūzikas festivāls “Dzīvā mūzika”, ko organizēja  Latvijas Nacionālais kultūras centrs un biedrība “Skaņumāja”. Šogad festivāla programma ietvēra gan ierastos tradicionālās mūzikas  koncertus, gan  praktiskas meistarklases un diskusiju par amatiermākslas sabiedrisko nozīmi.

Festivāls tiek rīkots jau daudzus gadus un katru gadu festivālā tiek īpaši izcelts kāds tautas mūzikas instruments un šogad tās ir mazās bundziņas, tamburīns jeb bubins, kas Latvijas tradicionālajā mūzikā izceļas ar savdabīgu, atraktīvu spēles tehniku.

Galvenais festivāla “Dzīvā mūzika” mērķis ir muzikālā mantojuma tālāknodošana. Līdzās koncertiem tiek rīkotas meistarklases. Lai iepazītos ar kaimiņtautu radniecīgajām spēles tehnikām, festivālā tika uzaicināti mūziķi no  Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Anglijas.

Šogad  festivālā tika runāts ne tikai par  instrumentu spēles tradīcijām, bet  arī par amatiermūziķu darbības sociālo funkciju, kas ikdienas gaitā bieži paliek nepamanīta.  Festivālā bija iespēja tikties ar tautas mākslas un izglītības kompānijas “Wren Music” (Devona, Lielbritānija) speciālistiem, kas dalījās  ar idejām un praktiskā darba pieredzi. Lielbritānijā ir īpaša profesija – kopienas mūziķis, kurš sadarbojas ar dažādām vietējām sociālām grupām, iedrošina un palīdz viņiem iesaistīties muzikālās aktivitātēs. Šādi tiek nodrošināta indivīdu attīstības iespējas un dzīves kvalitāte kopumā. Latvijā šādu uzdevumu, lai arī bez īpaša nosaukuma, veic pašdarbības kolektīvu vadītāji, īpaši reģionos, kur vide ir noslēgtāka un iedzīvotājiem ir mazāk iespēju iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs.”

Metodiskajā seminārā pašdarbības kolektīvu vadītāji varēja praktiski iepazīties ar britu izveidoto metodiku dziedāšanas un instrumentu spēles nodarbību vadīšanai un muzikalitātes attīstīšanai personām bez iepriekšējas pieredzes. Savukārt atbildīgie par kultūras dzīves organizēšanu varēja piedalīties diskusijā par plašākām mūzikas izmantošanas iespējām kopienas dzīvē un sociāli atbildīgu amatiermākslas procesu.

Šogad pirmo reizi festivālā piedalījās arī tautas muzikantu grupa „Drabešu muižas muzikanti” no Amatas novada. Festivālā tika pavadītas divas dienas, grupa piedalījās koncertos Cēsu izstāžu namā un centrā “Koka Rīga”. Tā grupas muzikantiem bija nenovērtējama iespēja un pieredze, gan pašiem uzstāties kopā ar izcilām citu valstu muzikantu grupām, gan saspēlējoties ar citiem neformālā gaisotnē, gan arī piedaloties lekcijās un meistarklasēs, kur  bija iespēja iepazīties ar mazo bundziņu izgatavošanas un spēles paņēmieniem un muzicēšanas tradīciju īpatnībām Latvijā un kaimiņzemēs.

Festivālu rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs un biedrība “Skaņumāja”, atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un Britu padome.

 

Informāciju sagatavoja: 
Inese Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas vadītāja

Share