Dzīve Amatas novadā pēc ārkārtējās situācijas beigšanās valstī

Pakāpeniski tuvosimies ierastajam dzīves ritējumam, tomēr saglabāsim piesardzību, jo vairāki ierobežojumi paliks – tā ir obligātā divu metru distances ievērošana noteiktās vietās un pulcēšanās dalībnieku skaita ierobežojumi. Roku mazgāšana un izvairīšanās no vietām ar augstu inficēšanās risku ir nemainīga aktualitāte. Jo precīzāk to ievērosim, jo mazāk būs ierobežojumu vasarā.

Ekonomisko aktivitāti Covid-19 infekcija Amatas novadu ietekmējusi negatīvi. Visvairāk skartās nozares ir tūrisms, viesmīlība, sabiedriskā ēdināšana, arī atsevišķi uzņēmumi samazina darbinieku skaitu.

Pašvaldības bērnudārzi vasarā darbosies bez pārtraukuma, lai vecāki var ražīgi strādāt un atgūt krīzes laikā iekavēto. Kultūras un sporta pasākumi lēnām sāk atjaunoties, plānojam jūlija un augusta mēnesī pasākumus katrā pagastā. Par to norises laikiem sekojiet informācijai. Amatiermākslas kolektīvi no 10. jūnija varēs atgriezties savās mēģinājumu telpās, protams, ievērojot piesardzību.

Pašvaldības īstenotie projekti būtiski veicina ekonomisko aktivitāti. Jūnija domes sēdei sagatavoti pašvaldības budžeta grozījumi. Turpinās lielie ES struktūrfondu finansētie infrastruktūras projekti, kuros akcentēta uzņēmējdarbības attīstība Ieriķos, Līvos, Zaubē, Spārē, Āraišos. Pašvaldība gatavojas nākamajam plānošanas periodam, kurā prioritātes būs ēku energoefektivitātes projekti – Nītaures skolas ēka, Skujenes pārvaldes ēka. Jāveic ēku energoauditi, tad projektu sagatavošana.

Covid-19 krīze ir aicinājusi mūs visus uzlabot digitālās prasmes un IT jomas pielietojamību. Amatas novada pašvaldība ir iegādājusies aprīkojumu videokonferenču rīkošanai, tai skaitā domes un komiteju sēžu norisei, iknedēļas darbinieku sapulču norisei e-vidē. Domes darbinieku sastāvam ir piepulcējies augstas kvalitātes IT jomas speciālists Gints Gārša, kurš papildus domes IT jautājumu risināšanai strādā ar skolu elektronisko pakalpojumu jautājumiem.

No 10. jūnija pašvaldības iestādes būs atvērtas klientu apkalpošanai, ievērojot piesardzības pasākumus.


Tiek atcelts 16.03.2020. rīkojums Nr. 3-412020198 “Par Amatas novada pašvaldības iestāžu rīcibu,lai ierobežotu koronovīrusa izraisītās slimlbas “Covid-19″ izplatību” ;

Tiek atcelts 15.05.2020. rīkojums Nr. 3-4120201159 “Par Amatas novada bibliotēku darbību”.

Pašvaldības iestāde, nodaļas un struktūrvienības darbu veic, ievērojot valsts noteiktos
epidemioloģiskās prasības.

Rīkojums  “Par rīkojumu atcelšanu”.


Baudīsim tik gaidīto vasaru, bet ievērosim piesardzības pasākumus!

Elita Eglīte,
Amatas novada domes priekšsēdētāja

 

Share