Eiropa pilsoņiem projektā diskutē par Eiropas Savienības vērtībām un solidaritāti

No 12. līdz 17.oktobrim Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes delegācija piedalījās ,,Eiropa pilsoņiem” programmas projektā ,, Eiropas savienības pilsoņu vienotība un solidaritāte krīzes laikā” kopā ar partneriem no Lietuvas, Maltas, Ungārijas, Itālijas un Spānijas.

Projektā galvenā uzmanība tika pievērsta tādām tēmām kā Eiropas Savienības vienotība un solidaritāte krīzes laikā ( Brexit, migrācija, bēgļu straumes uz Eiropu un citi izaicinājumi)  un  tās  ietekme uz valstu ekonomiku un sabiedrību kopumā,  kā arī diskutēts par Eiropas Savienības kopējām vērtībām, atbildību.

Projekta mērķis bija sniegt  iedzīvotājiem un politikas veidotājiem jaunu skatījumu uz minētajām tēmām arī vietējā līmenī. Galvenie projekta uzdevumi ir orientēti uz izpratnes veicināšanu par ES vērtībām, iespējām un izaicinājumiem.

Pasākumu plāns tika izveidots ar dažādu mērķa grupu ierosinājumu un atbalstu, un tas tika organizēts semināru veidā, ar apaļo galdu diskusijām, paraugprakses apmaiņu, sadarbību ar politiķiem lēmumu pieņemšanas procesos.

Noslēgumā tika parakstīts partneru sadarbības memorands.

Projekta programma ŠEIT.

Share