ELFLA projekts „Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai”

2014.gada 1.jūlijā ir noslēgusies Lauku atbalsta dienesta Zeimeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātā Amatas novadas pašvaldības projekta „Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai” realizācija. Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9648,81, no tā 75% ELFLA līdzfinansējums t.i. EUR 7236,60.

Projekta mērķis ir Amatas Amatu mājas darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju iegāde. Projekta ietvaros tika iegādāti datori un aprīkojums, kas nepieciešams Amatu mājas ikdienas darbības uzturēšanai, pasākumu organizēšanai, kā arī krēsli un galdi, kas nepieciešami telpu iekārtošanai, materiālu glabāšanai un meistardarbnīcām. Apgaismojuma ķermeņi tika iegādāti atbilstoši muižas kopējam interjeram un dizainam, tādēļ tie ir metālmākslinieku oriģināldarbi, saglabājot vēsturisko autentiskumu. Pateicoties projektam Amatu māja varēs pilnvērtīgi funkcionēt un sniegt vietējiem iedzīvotājiem dažādas sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, kā piemēram, rīkot individuālo komersantu apmācības, mājražošanas attīstībai veltītus seminārus, novada nevalstisko organizāciju  seminārus u.c. aktivitātes.  Tiks veicināta iespēja iepazīt un apgūt dažādas latviešu amatu un saimniecības prasmes amatu darbnīcās un rokdarbu studijās, kā arī radīta iespēja iedzīvotājiem pulcēties, darboties interešu grupās, saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Amatu maja

Share