”Europe For Citizens” aicina skolēnus iesaistīties projekta konkursā

Amatas novads ir iesaistīts  ,,Eiropa pilsoņiem “programmas projektā ,,E.S.S.E.M – Solidaritātes veicināšana un stiprināšana Eiropas pašvaldībās. Projektā piedalās partneri no Latvijas, Francijas, Itālijas, Igaunijas, un Albānijas. Projekta mērķis ir veicināt debates, diskusijas un sadarbību solidaritātes jautājumā, lai veidotu kopīgas ES vērtības, konkrētu pilsonisko līdzdalību un kopīgus brīvprātīgā darba mehānismus, galvenokārt darbā  ar bērniem un jauniešiem. Projekts veicinās pilsoņu demokrātisku un pilsonisku līdzdalību Savienības līmenī un sniegs informāciju par “Eiropas Solidaritātes korpusu”.

Projekta ietvaros tiek rīkots konkurss skolām par tēmu ,,Solidaritāte krīzes laikā”. Partnerība, ko pārstāv 14 Itālijas, Francijas, Igaunijas, Albānijas, Latvijas pašvaldības, aicina bērnus, skolēnus un jauniešus, kas dzīvo to teritorijā, piedalīties un iesaistīties Eiropas skolu konkursā par SOLIDARITĀTES tēmu.

Konkurss par Solidaritātes tēmu un iespējamiem Eiropas solidaritātes izpausmes veidiem  (piemēram, brīvprātīgais darbs, ziedojumi, fondi, labdarības organizācijas, līdzfinansējums) ir viens no galvenajiem projekta pasākumiem. Tā ir iespēja bērniem, skolēniem un jauniešiem reflektēt un izteikt savu viedokli, idejas un domas par Eiropas Savienības pilsonības un solidaritātes, Eiropas Savienības pamatvērtību nozīmi un tēmu.

Ir būtiski atbalstīt jauniešus, veidojot savu nākotni, pilnveidojot savu potenciālu un prasmes, kā arī ikdienas dzīvi, respektējot Eiropas pamatvērtības.

Šis konkurss tiek organizēts kopīgi, lai izmantotu šā projekta partnervalstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu enerģiju, iztēli un iniciatīvu, lai veicinātu spēcīgu solidaritātes kultūru un pakalpojumus cilvēkiem ar grūtībām un īpašajām vajadzībām.

Projekta pašvaldību partneri laipni aicināti mudināt  vietējās skolas iesniegt dinamiskus un progresīvus,  radošus darbus (piemēram, esejas, video / klipus, plakātus, dziesmas, attēlus, saukļus utt.), kas vērsti uz Eiropas Savienības solidaritātes, dāsnuma, savstarpējās sapratnes tēmu.

Padariet savu balsi dzirdamu! Esiet … E.S.S.E.M. atbalstītājs!

Vai Tu esi:

– no 5 līdz 20 gadiem?

– apmeklē  kādas no šīm pašvaldībām vai kaimiņu teritorijām skolu?

– vai studē pilsētā, kas atrodas blakus,

– atvērts atklāt Eiropas perspektīvas, citas kultūras un jaunus cilvēkus?

– interesē tēma un jautājumi, kas skar sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, piemēram, SOLIDARITĀTES tēma?

– ieinteresēts izteikt savu viedokli par SOLIDARITātes  tēmu gan kopumā, gan jūsu vietējos aspektos?

Ja uz visiem šiem jautājumiem atbildējāt “jā”, partnerība aicina jūs piedalīties E.S.S.E.M. konkursā.

PIEVIENOJIES MUMS …!!!!

Lai piedalītos konkursā, jums ir jānosūta savs radošais darbs vietējai pašvaldībai, kas ir projekta partneris, līdz 2019. gada 5. jūlijam:

rita.merca@amatasnovads.lv

Atlases katrā pašvaldības līmenī veiks ES projektu vadītāji.

Jauniešu piedāvātie darbi / radošie produkti (piemēram, attēli, gleznas, esejas, video / klipi, plakāti, dziesmas, saukļi utt. Brīvais formāts ir atļauts . 5 labākie darbi  tiks izstādīti Itālijā projekta  pasākuma laikā. 2019. gada septembrī.

Tēma: “SOLIDARITĀTE”

Vairāk par projektu un konkursu angļu valodā val. lasīt šeit: ESSEM Twinning_Europe for Citizens_Schools contest

Share