FORUMS MEKLĒJAM DARĪTĀJUS


2018. gada FORUMA TĒMA – EFEKTIVITĀTES PUNKTI IZGLĪTĪBĀ

Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pedagogiem
Reģistrēšanas forma.

28. decembrī Priekuļu vidusskolā

9.30 – 10.00 REĢISTRĒŠANĀS

10.00 – 11.40 MEISTARKLASES PEDAGOGU/PEDAGOGU KOMANDU VADĪBĀ:

1.  Atgriezeniskā saite kā izaugsmes instruments: vērtēšana mācīšanās atbalstam

Edgars Plētiens, Raunas vidusskola

2. Caur matemātiku uz mūziku un sportu

Inese Lazdiņa, Cēsu Valsts ģimnāzija

3. Darbs ar vecākiem

Dzintra Kozaka un Ramona Urtāne, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķes

4. Jēgpilni uzdevumi

Cēsu 2. pamatskolas komanda

5. Skolēnu radošais un intelektuālais potenciāls

Inese Kozlovska un Solvita Freiberga, Stalbes vidusskola

6. Izpratne par vērtībām – ko es zinu par Latviju.

Baiba Rampāne un  Anita Janelsiņa, Cēsu Pilsētas vidusskola

7. Kā no ziloņa izveidot mušu, bet nepazaudēt tā vērtību

Brigita Zēmele un Jeļena Dombrovska, Raunas vidusskola

8. Starpdisciplināra mācību pieeja

Drabešu Jaunās pamatskolas komanda

9. Izglītības iestāde un tās iekšējā sadarbība

Jolanta Dzene un Kintija Blūmentāle, Stalbes vidusskola

10. Bērni ar garīgās attīstības traucējumiem vispārizglītojošā skolā

Gundega Pētersone, Līganes novada vidusskola

11. Zināms mums, ka nākotnē nebūs tā, kā tagadnē

Ingrīda Zilgalve un Daiga Jakobsone, Priekuļu vidusskola

11.40 – 12.10 KAFIJAS/TĒJAS PAUZE

12.10 – 13.40  MĀRTIŅŠ DAUGULIS,

Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēks, konsultants runas un komunikācijas jomās, improvizators

Dauguļa slepenās hronikas – jeb viena lieta, kam tiešām ticu saskarsmes spēju uzlabošanā (balstoties 12 gadu piezīmēs 7 blociņos, 3 rūtiņu kladēs un vienā aprakstītā salvetē)

13.40 – 14.10   Ziemassvētku laikā mīlam visus…

 

Share